Projectsubsidies Innovatie: regeling en toelichting online

April 18, 2017

De regeling projectsubsidies Innovatie van het AFK en de toelichting op de regeling zijn gepubliceerd op onze website. Download de regeling en de toelichting hier.

De regeling maakt deel uit van het vierjarige Amsterdamse Kunstenplan 2017-2010 van de gemeente Amsterdam en geeft vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis) financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. Vanaf 1 mei 2017 kan er doorlopend worden aangevraagd. 

De regeling projectsubsidies Innovatie is bestemd voor onderzoek en ontwikkeling binnen de Amsterdamse culturele sector, waarmee organisaties op langere termijn hun positie in de samenleving, in hun eigen discipline en/of in de kunst- en cultuursector kunnen verstevigen of bestendigen.

Vragen & Contactpersoon

Als u vragen hebt over de regeling dan kunt u kijken bij de Veelgestelde vragen regeling projectsubsidies Innovatie. Mocht uw vraag niet beantwoord zijn dan kunt u voor praktische zaken contact opnemen met de teammedewerker van uw discipline. Voor inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld of uw plan geschikt is voor een aanvraag binnen deze regeling, kunt u contact opnemen met de secretaris van uw discipline

Uw contactpersoon voor inhoudelijke vragen is in principe dezelfde contactpersoon als voor de vierjarige subsidie, namelijk een van de secretarissen van het AFK. Het kan echter zijn dat het AFK, op basis van de aard van de aanvraag deze onderbrengt bij een van de overige secretarissen. De aanvraag is hierbij leidend. De Cultuurhuizen hebben nog geen contactpersoon binnen het AFK. Voor hen geldt dat aan de hand van de aard van de aanvraag besloten wordt welke secretaris het meest passend is.

Downloads & links 

Ga naar de Veelgestelde vragen regeling projectsubsidies Innovatie
Download de regeling projectsubsidies Innovatie
Download de toelichting op de regeling projectsubsidies Innovatie