Regeling projectsubsidies Professionele kunst tijdelijk gesloten

Het budget voor de regeling projectsubsidies Professionele kunst is bijna volledig benut. Het AFK is daarom genoodzaakt om de regeling per 3 november 2020 a.s. te sluiten. Vanaf 15 december 2020 is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor het  nieuwe jaar. De regeling projectsubsidies Amateurkunst blijft open. Ook het maandelijkse Spreekuur, voor nieuwe aanvragers die niet eerder bij het AFK hebben aangevraagd, gaat in november gewoon door.  

Subsidieplafond over 2020 bereikt
Over 2020 zijn er zoveel projectaanvragen ingediend dat het subsidieplafond (€ 5.804.169) binnen afzienbare tijd wordt bereikt. Daarom is het vanaf dinsdag 3 november 2020 a.s. om 17.00 uur tijdelijk niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.

Aanvragen die tot die tijd zijn ingediend en aan de formele voorwaarden van de regeling voldoen, worden nog in behandeling genomen. Aanvragers krijgen binnen de gebruikelijke termijn bericht of hun project wordt gehonoreerd. Met vragen over eventueel nog in te dienen aanvragen kunt u terecht bij de stafmedewerker van de betreffende discipline. 

Vanaf 15 december 2020 is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor projecten die starten in het nieuwe jaar.

Over projectsubsidies Professionele kunst
De projectsubsidies Professionele kunst zijn bedoeld om professionele kunstenaars en organisaties te stimuleren en financieel te ondersteunen bij het realiseren van kunstprojecten en programma’s in de stad in alle kunstdisciplines.