Staat van de Creatieve Stad uitgesproken door Daria Bukvić

AFK-directeur Clayde Menso
January 6, 2016

Op 5 januari sprak theatermaker Daria Bukvić de vijfde Staat van de Creatieve Stad uit tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, in gezamenlijkheid met de andere instellingen binnen Pakhuis de Zwijger. Zij trad hiermee in de voetsporen van onder meer oud-politica Hedy d’Ancona en hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Bukvić opende met de belofteeen groot en boos verhaal te vertellen, maar kwam met een lofzang op een stad die ademhaalt. Naast Daria Bukvić spraken onder anderen AFK-directeur Clayde Menso en wethouder cultuur Kajsa Ollongren.

In een vlammend betoog stelde Daria Bukvić: Amsterdam haalt met volle teugen adem. En haar zuurstof zijn de kunstenaars, de creatievelingen, de narren aan het hof, de jokers van de samenleving, de angstloze anderszieners die met fluwelen hand of vuist op tafel angstige ogen weten te openen.

Bukvić blikte daarnaast terug op de tijd dat zij onderdeel uitmaakte van talentontwikkelingsprogramma 3Package Deal van het AFK, Bureau Broedplaatsen in samenwerking met gerenommeerde instellingen in de stad. Ze stelde dat initiatieven als de 3Package Deal essentieel zijn voor de Creatieve Stad. Een stad die omwille van haar eigen gezondheid de juiste voorwaarden creëert waarbinnen spannende, radicale en krankzinnige ideeën de ruimte krijgen om te bloeien. In andere woorden: een stad die, om niet te stikken, haar kunstenaars grond, water en licht moet bieden zodat zij de weldadige zuurstof kunnen produceren waar de stad haar longen mee volzuigt.

Lees hier de volledige Staat van de Creatieve Stad van Daria Bukvić.

AFK-directeur Clayde Menso opende de drukbezochte avond in het Pakhuis. Alvorens kort in te gaan op de nieuwe rol van het AFK binnen het kunstenplan 2017-2020 haalde Menso een anekdote aan over de Amsterdamse illustrator Stefan Glerum die in opdracht van Ymere en met steun van het AFK een achttien meter hoog glas-in-lood werk maakte in Oost. Vol trots verkondigde Glerum dit blijft minstens vijftig jaar staan – terwijl ik normaal grafisch werk maak dat soms het einde van de week nog niet haalt.

Menso concludeerde: Als Amsterdams kunstfonds investeren we graag in dit soort werk, dat zowel beeldbepalend is als karakteristiek. Het voegt betekenis toe aan de stad, versterkt de identiteit en stelt kunstenaars in staat boven zichzelf uit te stijgen; het ondoenlijke te bedenken en het ondenkbare te doen.

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst zond SALTO live de talkshow de Creatieve Stad uit. Clayde Menso was samen met auteur Christine Otten te gast. Bekijk het interview:

https://www.youtube.com/embed/qHtvCVXEFbU