Toekenningen Tweejarige subsidies AFK bekend

February 15, 2017

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft op 15  februari de toekenningen van de Tweejarige subsidies bekend gemaakt, als nieuwe subsidiemogelijkheid in het kader van het vierjarige Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020. Het AFK behandelde in totaal 36 aanvragen, dertien van deze aanvragen zijn toegekend.

Aanvragen en toekenningen

De tweejarige subsidies geven relatief nieuwe, jonge cultuurorganisaties de mogelijkheid om zich te versterken en professionaliseren. De belangstelling voor de eerste ronde 2017-2018 van deze tweejarige regeling, bleek groot. Twee multidisciplinaire adviescommissies hebben in totaal 36 aanvragen behandeld, voor een totaal gevraagd bedrag van bijna 2,27 miljoen euro per jaar. Met in totaal 1 miljoen per jaar beschikbaar, is de regeling ruim twee keer overvraagd. Zeven van de 36 aanvragers dienden vorig jaar ook een aanvraag in voor de vierjarige regeling.

Ontwikkeling en professionalisering

Het AFK heeft nadrukkelijk die aanvragers willen honoreren die in hun aanvraag lieten zien dat ze zich op zakelijk of  artistiek vlak en/of in publieksbereik  verder kunnen ontwikkelen, in overeenstemming met het doel van de regeling. In hun ontwikkelplannen wisten zij duidelijk te reflecteren op hun huidige situatie, te motiveren wat zij de komende twee jaar zouden willen veranderen en bereiken, en op welke wijze zij dat gaan doen.

Het fonds hecht in de regeling daarnaast belang aan de mate waarin ondersteunde organisaties bereid zijn de resultaten van hun ontwikkeling te delen met anderen. Laurien Saraber, waarnemend directeurvan het AFK: “Met kennisdeling willen we stimuleren dat een relatief klein aantal gesubsidieerde organisaties van meerwaarde kan zijn voor een groter aantal jonge organisaties die voor dezelfde uitdagingen staan. We werpen een steen in de vijver, waarvan hopelijk de rimpels verder in het veld merkbaar zijn

Veelzijdige aanvragen uit de hele stad

Het AFK is verrast door de veelzijdigheid van de aanvragen. Het fonds ontving aanvragen uit de meest uiteenlopende vormen van podiumkunsten, visuele kunsten en cultuureducatie, waaronder ook een aantal artistieke genres die nog weinig vertegenwoordigd zijn in het vierjarige Kunstenplan; zoals musical, circus en mode. Opvallend is ook het relatief hoge aantal multidisciplinaire aanvragen; bijna een op de vijf aanvragers voelen zich verwant met meerdere terreinen van het kunstenspectrum. Ook het feit dat aanvragers het AFK vanuit alle stadsdelen wisten te vinden - en niet alleen in het centrum opereren, maar ook de haarvaten van de stad opzoeken - heeft het fonds verheugd.

Bekijk hier alle besluiten ten aanzien van de Tweejarige subsidies.  

Regeling Tweejarige subsidies

De regeling Tweejarige subsidies van het AFK is een nieuwe subsidiemogelijkheid in het kader van het vierjarige Kunstenplan 2017-2020. De regeling is specifiek bedoeld om nieuwe instroom en dynamiek binnen de Amsterdamse culturele sector te bevorderen. De regeling geeft relatief nieuwe, jonge kunstorganisaties, de mogelijkheid om zich te versterken en te professionaliseren in artistiek en/of zakelijk opzicht en/of op het gebied van publieksbereik. Initiatieven met bewezen potentie kunnen met behulp van de regeling doorgroeien en zich verder voorbereiden op de toekomst.

Over het AFK

Binnen het Kunstenplan vormt een beperkt aantal instellingen de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis), die rechtstreeks door de gemeente wordt ondersteund. Het overige deel van het Amsterdamse culturele leven kan voor verschillende vormen van financiering bij het AFK terecht. Het fonds is er voor professionals en amateurs, ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit – binnen alle disciplines, in alle stadsdelen.