Tweejarige regeling: Eis accountantsverklaring versoepeld

September 23, 2016

De regeling Tweejarige subsidies ondersteunt relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisaties in opbouw. Als onderdeel van de aanvraag voor de tweejarige regeling dient, naast de inhoudelijke en  financiële jaarverantwoordingen over 2014 en 2015, een verklaring van een gecertificeerde accountant te worden ingediend. Tegemoetkomend aan de wens vanuit sector en politiek versoepelt het AFK deze eis.

Samenstellingsverklaring

Aanvragers voor de tweejarige regeling dienen, naast de inhoudelijke en financiële jaarverantwoordingen  over 2014 en 2015, een verklaring van een gecertificeerde accountant mee te sturen. Zoals vermeld in de regeling betreft dit een goedkeurende controleverklaring. Deze controleverklaring blijkt in de praktijk voor een beperkt aantal jonge organisaties in financiële en praktische zin geen haalbare eis. Het AFK heeft daartoe besloten om, naast de controleverklaring, eveneens de zogeheten samenstellingsverklaring vanuit de accountant te accepteren. Hiermee komt het AFK tegemoet aan de wens vanuit de sector en de politiek om binnen de praktijk van het aanvragen deze eis te versoepelen.

Regeling Tweejarige subsidies

De regeling Tweejarige subsidies ondersteunt relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisaties in opbouw en maakt onderdeel uit van het Kunstenplan 2017-2020. De regeling biedt organisaties de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op zowel artistiek als zakelijk vlak. Initiatieven met bewezen potentie kunnen met behulp van de regeling verder groeien en zich professionaliseren.


De indientermijn van de Tweejarige subsidies startte op 1 september en sluit op 3 oktober 2016. Op 15 februari 2017 maakt het AFK de besluiten over de Tweejarige subsidies voor de periode 2017-2018 bekend.