Veelgestelde vragen AFK Snelloket

 • Algemeen
 • Het lukt mij niet (meer) een aanvraag te doen voor het snelloket, wat kan ik doen?
  Alle andere regelingen van het AFK staan gewoon open, waarvoor de reguliere behandeltermijn geldt. U kunt de Subsidiewijzer doen op de website om te kijken welke regeling het beste bij uw project past.
 • Wanneer is het weer mogelijk een aanvraag te doen?
  Er wordt volop gezocht naar extra budget en zodra dit beschikbaar komt, kunnen alle aanvragers die binnen de voorwaarden van het loket vallen, opnieuw hun plannen indienen. Zodra er extra budget beschikbaar komt, dan geeft het AFK dit aan via de website. Daarnaast blijven onze andere regelingen open, waaronder de mogelijkheid om via onze regeling Projectsubsidies Professionele kunst een aanvraag te doen.
 • Voorwaarden
 • Ons project loopt al en past helemaal binnen de voorwaarden van het snelloket, maar we verdienen er niets mee. Mag ik alsnog indienen?
  Het snelloket richt zich op nieuwe Amsterdamse kunstprojecten. Al lopende activiteiten of aanpassingen aan reeds gesubsidieerde projecten komen niet in aanmerking.
 • Wij hebben alleen een vestiging in een andere stad. Kunnen wij aanvragen?
  Het Snelloket is er voor in Amsterdam gevestigde kunstenaars, amateurkunst en culturele organisaties. Helaas komen organisaties en makers met een vestigingsplaats buiten Amsterdam niet in aanmerking voor het loket.
 • Moeten wij een stichting zijn?
  In de voorwaarden van het Uitvoeringsbesluit Snelloket Corona projecten staat opgenomen dat organisaties zonder winstoogmerk (vereniging of stichting) en professionele- en amateurkunstenaars die gevestigd zijn in de gemeente Amsterdam een aanvraag kunnen doen.
 • Wij ontvangen al een andere subsidie van het AFK, mogen wij tóch aanvragen?
  Als u geen meerjarige subsidie ontvangt in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 (AFK of A-Bis), kunt u een aanvraag indienen bij het snelloket.
 • Mag een eerder gerealiseerd project met een nieuwe presentatiemethode alsnog ingediend worden?
  Het snelloket richt zich uitdrukkelijk op nieuwe Amsterdamse kunstprojecten. Het is niet bedoeld voor aanpassingen aan reeds gesubsidieerde projecten en activiteiten die nu lopen of nog van start gaan.
 • Mag ik indienen als ik al eens een Spreekuurbijdrage ontvangen heb?
  Als het een aanvraag betreft voor een nieuw Amsterdams kunstproject, dat direct reageert op de coronacrisis of daar een gevolg van is, dan komt u in aanmerking voor het snelloket. Ook als u in het verleden een AFK projectsubsidie hebt ontvangen, al dan niet via het Spreekuur.
 • Mag je jezelf honorarium uitbetalen?
  Uw honorarium kunt u meenemen op de begroting van uw aanvraag. Het AFK hanteert voor alle regelingen de fair practice code. Daaronder valt (ook) het uitbetalen van een (redelijk) honorarium aan de aanvragende partij.
 • Vanwege de coronamaatregelen kan er veel niet. Waaraan moet mijn ingediende aanvraag voldoen, wat betreft uitvoerbaarheid?
  Naast het volgen van de actuele richtlijnen van het RIVM, dient uw project te voldoen aan een aantal inhoudelijke eisen en beoordelingscriteria. Zo vragen we onder meer om een adequate beschrijving van het project en een sluitende begroting. Daarnaast wordt uw aanvraag getoetst op het artistiek-inhoudelijk belang van het project en de manier waarop u een publiek bereikt. Van het werk wordt verwacht dat er een verbindende kracht vanuit gaat, naar kunstenaars en publiek toe. Zie verder ook het Uitvoeringsbesluit Corona Projecten.
 • In hoeverre moet mijn kunstproject ‘contactvrij’ zijn? Mag er naast een virtuele presentatie ook een (beperkt) publiek aanwezig zijn?
  Naast de inhoudelijke eisen voor de aanvraag en de beoordelingscriteria zoals gesteld in het Uitvoeringsbesluit, volgt het AFK in de beoordeling van uw project de actuele richtlijnen van het RIVM. Uw kunstproject dient praktisch uitvoerbaar te zijn binnen de coronabeperkingen zoals gesteld binnen deze richtlijnen. Kijk voor meer informatie hierover op de desbetreffende website van de Rijksoverheid.
 • Procedure aanvragen
 • Mijn AFK geeft aan dat mijn contactgegevens nog niet compleet zijn, maar ik heb alles ingevuld.
  Controleer of je - naast de eigen organisatiegegevens - ook een contactpersoon hebt toegevoegd, en daarvan alle gegevens hebt ingevuld. Dit kan op de pagina ‘Mijn gegevens’. Heb je dit gedaan en krijg je alsnog de melding dat je geen aanvraag mag doen voor het snelloket, stuur dan een screenshot naar info@afk.nl.
 • Ik probeer een nieuw aanvraagformulier aan te maken, maar ik krijg een melding dat dit niet meer mogelijk is.
  Helaas is het op dit moment niet meer mogelijk om een nieuw aanvraagformulier aan te maken. Dit vanwege het beperkte budget voor het loket en het grote aantal aanvragers. Als het opnieuw mogelijk is om het snelloket open te zetten voor nieuwe aanvragen, dan maken we dit bekend via de AFK website.
 • Ik heb een aanvraagformulier aangemaakt maar nog niet ingediend, wanneer kan ik deze indienen?
  Zoals genoemd in het nieuwsbericht op onze website van 21 april 2020, was het op woensdag 22 april vanaf 09:00 uur mogelijk voor alle aanvragers, die reeds een formulier hadden aangemaakt, hun plan in te dienen. Om 17:00 uur sloot het loket. Niet ingediende formulieren kunnen na deze tijd niet meer worden geaccepteerd.
 • Hoe weet ik of mijn aanvraag succesvol is ingediend?
  U weet zeker dat uw aanvraag is ingediend bij het AFK wanneer u een email van het AFK hebt ontvangen met een bevestiging van de indiening. Controleer vooral ook uw spam!
 • Kan ik ook per mail mijn project insturen?
  Aanvragen voor het snelloket kunnen alleen ingediend via het aanvraagformulier op Mijn AFK, voltooide formulieren die voldoen aan de formele eisen van het Uitvoeringsbesluit Corona Projecten worden in behandeling genomen.
 • Mag ik in het Engels indienen?
  Het is mogelijk om een aanvraag voor het snelloket in het Engels in te dienen. Verder correspondentie over de aanvraag vanuit het AFK wordt gevoerd in het Nederlands.
 • Wat betekenen de vinkjes in mijn formulier?
  Op het aanvraagformulier ziet u bij de tabs voor elke pagina of die pagina volledig is ingevuld. Als dit zo is, dan verschijnt er een vinkje.
 • En is het formulier verstuurd als de pagina ‘verzenden’ is aangevinkt?
  Wanneer een vinkje bij de pagina ‘verzenden’ staat, betekent dit niet dat de aanvraag is verzonden. Het betekent dat alles compleet is, zodat de aanvraag kan worden verzonden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als het nog mogelijk is om uw aanvraag in te dienen, dan staat er een instuurknop op de verzendpagina. Deze knop dient u aan te klikken om daadwerkelijk in te dienen.
 • Overig
 • Waarom is er niet meer budget beschikbaar?
  Het AFK Snelloket wordt gefinancierd uit extra ter beschikking gestelde gelden van de gemeente Amsterdam (Digitale Stad en Evenementenfonds) en vrijgemaakte gelden van het AFK. Gezien de grote behoefte onder aanvragers gaat het AFK zich actief inzetten om nieuwe middelen te werven voor continuering van het snelloket.