Aangescherpte maatregelen m.b.t. cultuursector

October 16, 2020

Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober j.l. aanvullende maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De aanpassingen op eerdere maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober j.l. voor de komende twee weken, waarna het kabinet beoordeelt wat er voor de periode daarna nodig is. Deze maatregelen zijn ook van toepassing op de Amsterdamse kunst- en cultuursector. Alle coronamaatregelen zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Belangrijkste wijzigingen
> In publieke binnenruimten wordt op den duur het dragen van een mondkapje (vanaf 13 jaar) verplicht (zoals dat al geldt in het openbaar vervoer). Op veel culturele plekken is deze plicht reeds ingevoerd.
> Voor doorstroomlocaties, zoals monumenten, musea en bibliotheken, zijn er geen wijzigingen in de geldende regels. Bezoek dient plaats te vinden op basis van een reservering per tijdvak.
> Het maximum van 30 personen geldt ook voor repetities (van bijvoorbeeld koren en orkesten) en kunstbeoefening in de vrije tijd. Zie ook de volgende Rijksinformatie.Live screenings van culturele evenementen zijn mogelijk, mits aan de 30 personenregeling wordt voldaan.
> De door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland verleende ontheffingen aan 11 podia en theaters in Amsterdam worden ingetrokken en zijn niet meer geldig vanaf 14 oktober j.l. Voor de betreffende podia geldt nu ook het maximum van 30 personen.

Coronamaatregelen en het AFK
De actuele en eerdere maatregelen die het kabinet heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een enorme impact op de culturele sector. Met opnieuw directe gevolgen voor de uitvoering van een groot aantal projecten. Het AFK doet er alles aan om, samen met onze partners bij de Gemeente en OCW, de sector zo goed mogelijk te ondersteunen. Op landelijk en gemeentelijk niveau zijn daartoe diverse noodmaatregelen getroffen – zowel voor (culturele) organisaties als voor zzp-ers/makers – en aanpassingen gedaan op de bestaande regels en richtlijnen rond het subsidieproces. Bekijk meer informatie over de actuele noodmaatregelen op de website van de gemeente.

In die lijn heeft ook het AFK naar de eigen set aan regelingen en vereisten gekeken, waarbij het uitgangspunt is om zo coulant mogelijk om te gaan met alle wijzigingen die voortvloeien uit de actuele omstandigheden.

Veelgestelde vragen
In samenwerking met het AFK heeft de Gemeente antwoorden op veelgestelde vragen rond subsidie-aanvragen (zowel projectsubsidies als meerjarige subsidies binnen het Kunstenplan) opgesteld. Bekijk de gemeente-pagina met veelgestelde vragen.

Specifiek voor de aanvragers van projectsubsidies bij het AFK is er vanuit het fonds een aanvullende Q&A opgesteld. Deze lijst met veelgestelde vragen en antwoorden is opgesteld op basis van topics en behoeftes die aanvragers de laatste maanden met onze medewerkers deelden. Op deze AFK-pagina is verdere informatie te vinden over onder meer issues op gebied van projectvoortgang, de al dan niet aangepaste vorm van een (lopend) kunstproject en het doorgeven van wijzigingen.