Deelnemers bekend voor City, Company & Crowd 2020

Vanaf 14 oktober starten zeven kleine culturele instellingen uit Amsterdam met het traject City, Company & Crowd. Dit jaar bieden het Amsterdams Fonds voor de Kunst en voordekunst zeven instellingen de mogelijkheid om 15.000 euro op te halen voor een specifiek project door middel van crowdfunding, sponsoring en matchfunding. In het traject bestaande uit vijf workshops worden deze Amsterdamse instellingen begeleid om 10.000 euro vanuit crowdfunding en sponsoring op te halen. Wanneer dit succesvol is behaald, matcht het AFK het bedrag met nogmaals 5.000 euro. Hier introduceren wij de zeven instellingen die zijn geselecteerd voor dit traject.

Young Collectors Circle
Young Collectors Circle is een platform voor kunstliefhebbers met als missie het inspireren van een nieuwe generatie kunstverzamelaars; niet alleen om hun eigen leven te verrijken, maar juist om de kunstsector duurzaam te ondersteunen. Tijdens hun online en offline programma’s ontmoet je kunstenaars, collectioneurs, kunstprofessionals en andere startende verzamelaars. Voor vragen zoals ‘Hoe start je nou eigenlijk een verzameling?’ en ‘Hoe ontdek je meer over een kunstenaar en zijn oeuvre?’ ben je bij Young Collectors Circle aan het goede adres. "In 2021 realiseren wij het eerste Collectors Festival: een moment waarop Young Collectors Circle Amsterdamse privé-collecties ontsluit, nieuwe verzamelaars inspireert door middel van een gevarieerd programma en de kunstsector een boost geeft!’’

Poldertheater
Poldertheater is een toneelgroep uit Amsterdam. Ze spelen en spreken met jongeren, en creëren een professionele setting, of dat nu in het theater is of op school. Op deze manier doorbreekt het Poldertheater grenzen en opent het deuren voor alle middelbare scholieren in Amsterdam, maar vooral voor hen voor wie het van huis of school uit niet vanzelfsprekend is met theater in aanraking te komen. "We willen een muzikaal album maken met twaalf tracks van twaalf talenten. Het album bevat niet alleen muziek, maar het kan ook een luisterverhaal zijn, spoken word, cabaret, podcast. Twaalf, omdat we er elke maand met één aan de slag gaan. Aan het eind bevat het album een jaaroverzicht van het ongetwijfeld gedenkwaardige jaar 2021."

Grachtenfestival
Het Grachtenfestival richt zich volledig op de presentatie en ontwikkeling van jong talent en jonge professionals in klassieke muziek en jazz. Het Grachtenfestival biedt jong talent een podium en fungeert zo als springplank. Gedurende 10 dagen in augustus wordt Amsterdam benut als podium en locatie. Het Grachtenfestival organiseert jaarlijks een compositieopdracht waarbij een jonge maker de kans krijgt zich verder te ontplooien als componist. "Door de kleinere capaciteit per concert door de coronacrisis dreigen waardevolle onderdelen van het festival, zoals de compositieopdracht, in het gedrang te komen. Het Grachtenfestival is een flexibele en veerkrachtige organisatie die vol enthousiasme op zoek is naar nieuwe mogelijkheden, zoals crowdfunding."

Buro BRADWOLFF
Stichting BRADWOLFF PROJECTS is een experimenteel platform voor hedendaagse kunst. Samen met kunstenaars en gastcuratoren, in nauwe samenwerking met kunstinstellingen en onderzoeksinstituten worden hedendaagse kunstprojecten ontwikkeld en uitgevoerd. Met het traject willen ze de tentoonstellingsproject ‘Material Intelligence’ mogelijk maken. "Material Intelligence is gebaseerd op het gedachtegoed van de Arte Povera beweging, die onderzoek doet naar de hedendaagse klimaatproblemen die ook voor de kunstwereld actueel zijn. De geselecteerde kunstenaars voor Material Intelligence werken alleen met natuurlijke materialen, recyclen of fotograferen processen van recycling."

Stichting Collectief: Het Paradijs
Stichting Collectief het Paradijs is een jonge aanstormende mimegroep, opgericht in 2018 nadat de negen leden samen afgestudeerd waren aan de mimeschool in Amsterdam. In 2019 hebben ze een zeer succesvolle voorstelling gespeeld op de Parade. In het voorjaar van 2020 zou er een landelijke tournee plaatsvinden van de afstudeervoorstelling Paradijsvertraging, die omgevormd zou worden tot een locatieproject op Oerol, maar dat is afgelast vanwege Corona. Nu zijn de voorbereidingen van het nieuwe project in volle gang waarvoor financiering nodig is.

Stichting Art in Redlight
Stichting Art in Redlight, de organisatie achter This Art Fair en This Works, richt zich op talentontwikkeling en stimulering van ondernemerschap onder kunstenaars en het toegankelijk maken van beeldende kunst voor een breed publiek. Tijdens This Art Fair, het jaarlijkse evenement, tonen 150 veelal jonge kunstenaars, met of zonder galerie, hun werk. "In 2020 ontwikkelde we een aantal alternatieven voor This Art Fair, dat door de uitbraak van corona geen doorgang kon vinden. Een van de projecten die we ontwikkelden, was This Art Truck. Omdat mensen niet naar de beurs konden, gingen wij naar de mensen toe. In twee vrachtwagens lieten we een weekend lang een vrij toegankelijke expositie zien. In 2021 willen ze het concept van This Art Truck verder ontwikkelen en in samenwerking met Koos Buster en Eugenie Boon hier een educatieproject en mobiele buitententoonstelling aan toevoegen."

Stichting Metro Projects
Stichting Metro Projects wil mensen met elkaar verbinden middels kunst en cultuur. Op dit moment is zij onder andere de stichting achter het initiatief Metro Movies. Metro Movies heeft zich tot nu toe gemanifesteerd middels filmvertoningen, debatten en aanverwante cross-overs in de openbare en semi-openbare ruimte. De aankomende jaren wil Metro Movies naast deze activiteit doorgroeien als een reguliere programmering op een vast plek in Amsterdam Zuidoost. "Op dit moment is er geen aanbod of locatie die art-house films in Amsterdam Zuidoost ondersteund. Niet alleen voor de huidige bewoners, maar ook gezien de groei van de bevolking in dit stadsdeel vinden we dit een groot cultureel gemis. Daarom willen we van een reguliere filmvertoning van één avond per week, via een volwaardig filmprogramma over de aankomende jaren naar een echt filmtheater in Zuidoost."

Fotografie door Stichting Metro Projects.