Tweejarige subsidies Cultuurmakers 2023-2024

► LET OP: De periode 2023-2024 loopt al. Je kan één keer per twee jaar deze regeling aanvragen. Mid 2024 kun je hiervoor weer aanvragen voor de periode 2025-2026.


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Met de regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers ondersteunt het AFK Amsterdammers die in groepsverband actief cultureel en creatief bezig zijn met kunst en cultuur. Van bijvoorbeeld het maken van podcasts tot keramieken en dansen. Of van fotograferen tot dichten, vloggen en singer-songwriten. Dit doen zij in de vrije tijd en dus niet onder schooltijd of als baan. 

Stichtingen en verenigingen (als rechtspersoon) kunnen voor hun gezelschap een aanvraag doen. Wanneer er meerdere gezelschappen onder één stichting of vereniging vallen, kan voor maximaal drie gezelschappen per rechtspersoon worden aangevraagd. Voor ieder gezelschap moet een aparte aanvraag worden ingediend, en alle gezelschappen dienen aan de regeling verbonden voorwaarden te voldoen. Ook als je geen stichting of vereniging hebt, maar wel in groepsverband van minimaal drie personen kunst beoefent, kun je een aanvraag doen namens jouw gezelschap (als natuurlijk persoon).  

Ondersteunende organisaties (zoals koepels) die de belangen behartigen van de bij hen aangesloten gezelschappen komen niet voor de regeling in aanmerking.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

De regeling is gericht op het in groepsverband en in continuïteit beoefenen van kunst en cultuur in Amsterdam. Daaronder verstaan we dat je met enige regelmaat samenkomt, zoals bijvoorbeeld één keer per week of één keer per maand. De subsidie kan worden ingezet om de vaste lasten van een gezelschap te betalen, zoals de kosten voor artistieke leiding of de huur van een repetitieruimte, in de kalenderjaren 2023 en 2024. Daarnaast kan de subsidie gebruikt worden voor het organiseren van openbaar toegankelijke concerten, voorstellingen, optredens, tentoonstellingen en bijeenkomsten binnen de gemeente Amsterdam.

Activiteiten die worden aangeboden in de vorm van binnen- of buitenschoolse cultuureducatie komen niet in aanmerking voor subsidie. Onder cultuureducatie verstaat het AFK het doelbewust leren aan kinderen van en over kunst door gerichte instructie, zoals bijvoorbeeld via lesaanbod.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Hoeveel kan ik aanvragen?

Binnen de regeling kan er in drie categorieën worden aangevraagd. De maximale subsidiehoogte is gekoppeld aan de hoogte van de begroting. Er kan wel een categorie lager aangevraagd worden. 

Bij een totaalbegroting tot € 10.000 per jaar kun je maximaal € 2.000 aanvragen. 
Bij een totaalbegroting tot € 25.000 per jaar kun je maximaal € 3.000 aanvragen. 
Bij een totaalbegroting tot € 40.000 per jaar kun je maximaal € 4.000 aanvragen. 

Totaalbegrotingen groter dan € 40.000 euro per jaar komen niet voor deze regeling in aanmerking.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Het aanvragen van subsidie kan alleen via het online platform Mijn AFK. Hiervoor heb je een account nodig. Maak dit account op tijd aan. Lees de regeling voordat je begint met de aanvraag.

Er kan subsidie aangevraagd worden vanaf dinsdag 13 september 2022 tot maandag 31 oktober 2022 17.00 uur. Na 17.00 uur sluit het aanvraagformulier en kun je niet meer aanvragen voor deze regeling. Let op, als de aanvraag is ingediend, krijg je per e-mail een bevestiging van ontvangst. 

Uiterlijk 31 januari 2023 worden de besluiten bekendgemaakt.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Wie werken er mee aan deze regeling?

Nienke Gademan
Teammedewerker Visuele Kunsten & Erfgoed en Woordkunst, Cultuureducatie & Cultuurmakers
Ellen van Roij
Stafmedewerker Visuele Kunsten & Erfgoed