Aanvraag Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans online

15/10/2015

Freelance dansprofessionals ondersteunen in de uitoefening van hun beroepspraktijk. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans die is opgezet vanuit de Gemeente Amsterdam in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en Cultuur+Ondernemen. Choreografen en dansers die vanuit hun professionele beroepspraktijk een aantoonbare relatie met de stad hebben, kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen via Cultuur+Ondernemen.

Regeling

Deze stimuleringsregeling komt tegemoet in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes die worden gehuurd door freelance dansprofessionals voor onderzoek, repetitie en montage. De reële huurkosten worden vergoed, met jaarlijks als maximum bedrag € 3.000 per freelancer. Met de steun die dansprofessionals krijgen kunnen zij dansonderzoek uitvoeren en verdieping zoeken in hun vak. Met deze investering wil het college in de komende vier jaar de gemeente Amsterdam op de kaart zetten als aantrekkelijke stad voor dansprofessionals.

Beroepsmatigheidstoets

Een belangrijke voorwaarde is dat jouw beroepsmatigheidstoets als professioneel dansfreelancer in Amsterdam positief wordt beoordeeld. Via een beroepsmatigheidstoets wordt vastgesteld of je een professionele beroepspraktijk hebt. Wanneer deze toets positief is beoordeeld, is deze geldig gedurende de vierjarige looptijd van de stimuleringsregeling. Voor de beroepsmatigheidstoets en meer informatie hierover kunt u hier terecht.

Aanvraag

Vanaf 15 oktober 2015 kun je een aanvraag doen voor de stimuleringsregeling. Via het aanvraagformulier wordt vastgesteld of je in aanmerking komt voor de regeling. Daarbij is de huurovereenkomst, die je sluit met de verhuurder van de ruimte, het belangrijkste document. Let op: je kunt alleen een aanvraag doen wanneer jouw beroepsmatigheidstoets positief is beoordeeld. Zie ook de veelgestelde vragen voor meer informatie over de stimuleringsregeling.