Aanvraag Waarderingssubsidie 2016 online & uitkomst enquête

Aanvraag Waarderingssubsidie 2016 online & uitkomst enquête
Aanvraag Waarderingssubsidie 2016 online & uitkomst enquête
22/09/2015
One-off grants

Bent u een Amsterdamse vereniging of stichting voor amateurkunst en wilt u voor kalenderjaar 2016 in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie? De aanvraag voor de regeling staat nu online. Onder de ontvangers van waarderingssubsidie in het afgelopen jaar nam het AFK een enquête af, waarvan de eerste uitkomsten gedeeld werden tijdens een goedbezochte informatiebijeenkomst.

Vorig jaar nam het AFK de waarderingssubsidies voor amateurkunst over van de Gemeente Amsterdam. Het AFK maakt zich nu op voor de tweede ronde. In aanloop naar de nieuwe beleidsperiode (2017-2020) denkt het AFK bovendien na over een update van de regeling, om deze optimaal te laten aansluiten bij de praktijk. Daartoe nam het AFK een enquête af onder de stichtingen en verenigingen die afgelopen jaar een waarderingssubsidie hebben ontvangen. Tijdens een informatiebijeenkomst in Pakhuis de Zwijger op 16 september presenteerde het AFK enkele resultaten van deze enquête.

Uitkomst enquête

Vanuit de meer dan honderd respondenten die reageerden komt naar voren dat de doelgroep gemiddeld vijf uitvoeringen per jaar geeft (variërend van één tot dertig uitvoeringen op jaarbasis) en dat men gemiddeld al twaalf jaar gebruik maakt van de waarderingssubsidies.

Onder de respondenten vindt 68% dat de waarderingssubsidies en projectsubsidies bij het AFK elkaar voldoende aanvullen. “Door de waarderingssubsidie wordt de continuïteit gewaarborgd, de projectsubsidie geeft de gelegenheid om bijzondere projecten uit te voeren.” Wat betreft de aansluiting tussen de regelingen is er nog een wereld te winnen: 71% van de respondenten heeft nog nooit projectsubsidie aangevraagd.

Opvallend daarnaast, zijn de grote verschillen tussen de aanvragers wat betreft de belangrijkste kosten- en inkomstenposten. Waar de ene stichting/vereniging jaarlijks enkele honderden euro’s kwijt is aan artistieke leiding en repetitieruimte, spenderen anderen enkele tienduizenden euro’s op dit gebied. Ook bij de contributie-inkomsten zijn grote verschillen zichtbaar; variërend van 100 euro tot een ton. Deze cijfers geven aan hoe verschillend de aanvragers zijn. De verschillen kunnen enerzijds te maken hebben met het aantal leden/deelnemers en de aard van de discipline, anderzijds met het ambitieniveau en de hoeveelheid uitvoeringen die er worden gegeven.

Aanpassing regeling

Door de hoge respons van de enquête krijgt het AFK een globaal beeld van onder meer hoe verenigingen en stichtingen tegen de regeling en de procedures aankijken, wat de belangrijkste kosten- en inkomstenposten zijn en hoe de doelgroep tegenover de voorwaarden staat. Daarnaast ontving het AFK een aantal waardevolle tips over hoe het fonds nog meer zou kunnen betekenen voor de doelgroep.

Op basis van onder meer de resultaten van de enquête (naast gesprekken met andere gemeenten, fondsen en belangenverenigingen) zal de regeling voor amateurkunst in de toekomst worden aangepast. In het voorjaar van 2016 presenteert het AFK het nieuwe Beleidsplan 2017- 2020 en daaropvolgend de bijbehorende regelingen. Het AFK kijkt bijvoorbeeld naar hoe de regeling waarderingssubsidies en de regeling voor projectsubsidies nog beter op elkaar kunnen aansluiten. Ook kijken we kritisch naar de huidige voorwaarden en criteria van de regeling Waarderingssubsidies en naar de procedure – daarnaast worden de categorisering in sub disciplines inclusief de bijbehorende hoogte van de subsidiebedragen, en eventuele stapeling onder de loep genomen.

Waarderingssubsidies 2016

Subsidie voor 2016 wordt op dezelfde manier onder dezelfde voorwaarden als vorig jaar aangevraagd via Mijn AFK. U kunt tot 2 november 2015, 17:00 uureen aanvraag indienen bij het AFK door middel van het digitaal aanvraagformulier.

Lees hier alle informatie omtrent de regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst en uw aanvraag.

AFK en Amateurkunst

Sinds 1 augustus 2014 is het Amsterdams Fonds voor de Kunst verantwoordelijk voor het verstrekken van subsidie voor amateurkunst in de stad. Het AFK vindt dat amateurkunst in belangrijke mate bijdraagt aan de levendigheid van de stad en zijn bewoners en heeft deze taak dan ook graag op zich genomen. Het AFK en de Gemeente Amsterdam willen een sterke impuls geven aan de ontwikkeling van en deelname aan amateurkunst in de stad.

Voor een verslag van de informatiebijeenkomst, de Handleiding Aanvraag Waarderingssubsidies of overige vragen kunt u contact opnemen met stafmedewerker Laura van Oord via waardering@afk.nl.