AFK & Kunstenplan: Actuele stand van zaken

14/09/2015
Meerjarige subsidies

Binnen de uitvoering van het Kunstenplan 2017-2020 verstrekt het AFK naast incidentele kunstfinanciering ook meerjarige subsidies. Het AFK is daartoe gestart met onder andere het werven van adviseurs en het organiseren van speeddates voor culturele organisaties die een meerjarige aanvraag willen doen.

Werving Adviseurs meerjarige subsidies

Op dit moment is bij het AFK de werving van adviseurs voor de meerjarige subsidies in volle gang. De adviescommissies hebben een wezenlijke rol in de toedeling van middelen in het Kunstenplan voor de komende vier jaar. Het AFK besteedt dan ook veel aandacht aan een vakkundige samenstelling ervan, in samenwerking met een onafhankelijke selectiecommissie. Professionals met expertise in één of meer kunstdisciplines en een brede blik op het Amsterdamse culturele veld, nodigen we van harte uit om zich kandidaat te stellen.

Reageren op de vacature kan nog tot maandag 21 september. Lees hier de volledige tekst van de vacature.

Speeddates bij het AFK

Het AFK merkt dat veel culturele organisaties zijn gestart met de eerste voorbereiding op hun aanvraag en dat de behoefte aan informatie toeneemt. Daarom organiseren we op 13 en 14 oktober speeddates op ons kantoor in het Pakhuis. In korte sessies kunt u AFK-medewerkers vragen stellen rondom de vierjarige subsidies, de invulling van de regeling en de beleidskaders en verdere procedure zoals die op dat moment bekend zijn.

U kunt zich aanmelden vóór 28 september via speeddates@afk.nl, met vermelding van uw naam, functie, en de instelling namens wie u zich aanmeldt. In de mail kunt u tevens aangeven welke dag uw voorkeur heeft. Schrijf u op tijd in, want de belangstelling voor deze dagen is groot en het aantal plaatsen is beperkt.

Tijdspad Kunstenplan

Het AFK bereidt zich in gestaag tempo voor op het behandelen van meerjarige aanvragen voor de periode 2017-2020. Afgelopen zomer is er hard gewerkt aan onder andere de meerjarige regeling en verdere uitwerking van de werkwijze. De regeling wordt begin oktober als onderdeel van de Hoofdlijnennota behandeld in het college van B en W waarna de Amsterdamse Kunstraad advies uitbrengt over de Hoofdlijnen. In november staan deze - inclusief de meerjarige regeling van het AFK - op de agenda van de gemeenteraad.