Aanvragen tweejarige subsidies 2019-2020 AFK binnen

July 23, 2018

Op 1 juni startte een nieuwe ronde aanvragen voor de regeling Tweejarige subsidies 2019-2020. Begin deze maand ontving het AFK in totaal 35 aanvragen voor een gemiddeld totaalbedrag van €2.569.342 per jaar. De regeling, onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020, biedt relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisaties de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op artistiek en zakelijk vlak, en in publieksbereik. Op 3 december 2018 a.s. maakt het AFK de besluiten over de tweejarige subsidies bekend.

Aantallen en budget

Het totaal beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) voor de regeling Tweejarige subsidies is €1.000.000 per jaar. Het beschikbare budget is ruim 2,5 keer overvraagd.

De komende maanden beoordelen twee adviescommissies van deskundige adviseurs de ontvangen aanvragen:  Podiumkunsten en Letteren / Visuele kunsten. Ze doen dat aan de hand van de criteria in de regeling Tweejarige subsidies.

Ingediende aanvragen tweejarige subsidies AFK (per kalenderjaar)

 Aantal ingediend gemiddeld gevraagd bedrag per jaar
Podiumkunsten en Letteren25€ 1.791.326
Visuele Kunsten10€ 778.016
Totaal35€ 2.569.342

 

Elf van de 35 aanvragers ontvangen in de periode 2017-2018 al een tweejarige subsidie. Voor 17 aanvragers is het hun eerste meerjarige aanvraag in het Kunstenplan. De regeling Tweejarige subsidies van het AFK maakt deel uit van het Kunstenplan 2017-2020. Lees meer over de tweejarige subsidies.