Aanvragen Vierjarige subsidies AFK binnen

February 3, 2016

De Regeling Vierjarige subsidies, onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020, richt zich op culturele organisaties in Amsterdam - die hoogwaardige culturele activiteiten realiseren met belang voor de stad en een gevarieerd bereik. 1 februari 2016 om 17:00 uur sloot de termijn voor deze regeling. In totaal zijn er bij het AFK 232 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van €41.729.664.

Aantallen en budget

Voor de Regeling Vierjarige subsidies heeft het AFK 232 aanvragen ontvangen. Het totaalbedrag van de vierjarige aanvragers bij het AFK voor de periode 2017-2020 bedraagt €41.729.664. Voor de Vierjarige subsidies 2017-2020 bij het AFK is een budget van €21.400.000 beschikbaar. Dit budget is fors overtekend: er is over alle sectoren gemiddeld bijna twee keer zoveel financiële ondersteuning aangevraagd als beschikbaar is.

In de tabel hieronder staat het aangevraagde bedrag per discipline. In totaal zijn er 34 aanvragen ingediend bij het AFK in de categorie cross-over/multidisciplinair. Deze aanvragen zijn ingedeeld naar discipline van voorkeur en worden desgewenst door meerdere adviescommissies beoordeeld.

Ingediende aanvragen Vierjarige subsidies AFK Kunstenplan 2017-2020 (per kalenderjaar)

 

HoofddisciplineAantal ingediend gemiddeld gevraagd bedrag per jaar
BFNA417.262.694
Cultuureducatie284.289.939
Dans233.700.077
Erfgoed144.680.065
Film133.007.330
Letteren101.368.356
Muziek & muziektheater 557.329.531
Theater4810.091.672
Eindtotaal23241.729.664

 

De komende maanden beoordelen acht speciaal daartoe aangestelde commissies van deskundige adviseurs de ontvangen aanvragen. Ze doen dat aan de hand van de criteria in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur van de gemeente en de Regeling Vierjarige subsidies van het AFK. Op 1 augustus 2016 maakt het AFK de besluiten over de Vierjarige subsidies bekend.

De Regeling Vierjarige subsidies van het AFK maakt deel uit van het Kunstenplan 2017-2020. Met het oog op de integraliteit in de advisering vindt er aan het begin en aan het eind van het adviesproces van het AFK en de Amsterdamse Kunstraad overleg plaats tussen de commissievoorzitters van het AFK en het bestuur van de Amsterdamse Kunstraad.