Adviseurs innovatie & overige nieuwe poules online

June 28, 2018

Afgelopen tijd zijn de poules van de adviseurs eenmalige subsidies en adviseurs meerjarige subsidies van het AFK vernieuwd en aangevuld. Binnen de laatste groep zijn recent de adviescommissies samengesteld die zich zullen buigen over de tweejarige subsidies 2019-2020. Voor de projectsubsidies Innovatie tenslotte, zijn er - naast de poule van meerjarige adviseurs - diverse experts aangetrokken voor advieswerk.  

Adviescommissies Tweejarige subsidies

Uit de brede en kundige poule van meerjarige adviseurs zijn twee commissies samengesteld, die adviseren over de vernieuwde regeling Tweejarige subsidies 2019-2020. De tweejarige regeling van het AFK biedt relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisaties de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op artistiek en zakelijk vlak, en in publieksbereik. Aanvragen voor de tweejarige subsidies kan nog tot 2 juli. 

Bekijk de adviescommissies Tweejarige subsidies.

Profiel adviseurs Innovatie

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik. Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, zijn er projectsubsidies voor innovatie, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. Voor deze subsidie kan doorlopend worden aangevraagd. De adviseurs van de projectsubsidies Innovatie zijn geworven op vijf terreinen:

• Publieksontwikkeling
• Kunst als ‘stedelijk laboratorium’
• Nieuwe media en e-cultuur
• Buurtgerichte activiteiten
• Nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsstrategieën

Bekijk hier de adviseurs voor de projectsubsidies Innovatie

Adviseurs bij het AFK

Het AFK betrekt een breed en kundig netwerk van adviseurs bij de beoordeling van eenmalige en meerjarige aanvragen van kunstenaars en culturele instellingen. Het zijn doorgaans specialisten in meerdere kunstdisciplines die een lange praktijkervaring combineren met een inhoudelijk-analytische blik. Wat hen bindt is de stad, een open blik en het vermogen om (ontluikend) talent, kwaliteit en innovatie te herkennen. De aanstelling van de nieuwe adviseurs is ingegaan op 1 maart 2018.