AFK & 3Package Deal: vier nieuwe coalities

March 14, 2016

In navolging op de recente ‘Open Call’ voor Amsterdamse instellingen verwelkomt het AFK in 2016 maar liefst vier nieuwe coalities binnen de 3Package Deal. Met deze uitbreiding kan het succesvolle talentontwikkelings- programma van het AFK en Bureau Broedplaatsen nog meer (inter)nationaal toptalent stimuleren, faciliteren en binden aan Amsterdam als internationale cultuurstad. De diverse coalities bestaan uit gerenommeerde en vernieuwende kunstinstellingen - die vanuit een thematische invalshoek of discipline de deelnemende kunstenaars selecteren, begeleiden en een netwerk bieden.

Nieuwe coalities

Met de komst van de nieuwe coalities vergroot de 3Package Deal de impact op het Amsterdamse kunstenveld. Zo richten Theater Bellevue, De Meervaart, Likeminds en de PIT zich als coalitie op “Autodidacte Makers”: Talenten die niet via een opleiding in beeld komen krijgen zo een kans. De coalitie “Transhistoriciteit” (De Oude Kerk, Museum van Loon, Castrum Peregrini en De Reinwardt Academie) wil ‘creative producers’ stimuleren in de ontwikkeling van cross-over activiteiten die verschillende periodes en culturele contexten combineren. Waag Society, Museum Vrolik, De Punt en Makerversity werken samen binnen de coalitie “Social Design”. Hier ligt de focus op een nieuwe benadering van urgente maatschappelijke uitdagingen. De coalitie ‘Engaged Art’ (De Ateliers, Veem House for Performance en De Balie) wil als katalysator voor sociaal en politiek geëngageerde kunst fungeren.

Komend najaar presenteren het AFK en BBp de vierde lichting jonge, (inter)nationale kunstenaars die deelnemen aan de 3Package Deal 2016. 14 coalities van ruim 45 instellingen zullen de 15 nieuwe talenten van de komende editie begeleiden.

Over de 3Package Deal

De 3Package Deal is een samenwerking van het AFK en Bureau Broedplaatsen (BBp) en waarbij internationaal toptalent uit diverse kunstdisciplines een jaar lang betaalbare woon- en werkruimte en een ontwikkelbudget (€ 22.500) ontvangt. Na drie succesvolle edities geldt de 3Package Deal als best practice op het gebied van talentontwikkeling.