Veelgestelde vragen rond Corona

April 3, 2020

De maatregelen die het kabinet heeft genomen om verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan, hebben een enorme impact op de culturele sector. Het AFK doet er alles aan om, samen met onze partners bij de Gemeente en OCW, de sector zo goed mogelijk te ondersteunen. Op landelijk en gemeentelijk niveau zijn daartoe diverse noodmaatregelen getroffen – zowel voor (culturele) organisaties als voor zzp-ers/makers - en aanpassingen gedaan op de bestaande regels en richtlijnen rond het subsidieproces. In die lijn heeft ook het AFK naar de eigen set aan regelingen en vereisten gekeken, waarbij het uitgangspunt is om zo coulant mogelijk om te gaan met alle wijzigingen die voortvloeien uit de actuele omstandigheden.

Veelgestelde vragen Gemeente Kunst en Cultuur

Om alle informatie rond zowel het generieke steunpakket als specifieke (financiële) tegemoetkomingen aan de cultuursector te bundelen, heeft de Gemeente een web-omgeving met veelgestelde vragen opgesteld. Indien noodzakelijk verwijst deze pagina door naar noodzakelijke informatie vanuit de Rijksoverheid. Op deze Gemeente-pagina vindt u onder meer informatie over financiële maatregelen en steun voor zelfstandigen, gemiste inkomsten voor instellingen en terugbetaling van  al verkochte kaartjes, en antwoorden op veelgestelde vragen rond subsidie-aanvragen (zowel projectsubsidies als meerjarige subsidies binnen het Kunstenplan).

Aanvullende vragen & antwoorden AFK

Voor de aanvragers van projectsubsidies bij het AFK is er vanuit het fonds een aanvullende QA opgesteld. Deze lijst met veelgestelde vragen en antwoorden is opgesteld op basis van topics en behoeftes die aanvragers de laatste weken met ons deelden via de AFK corona mailbox (corona@afk.nl). Op deze AFK-pagina is onder meer verdere, specifieke informatie te vinden over onder meer issues op gebied van projectvoortgang, de al dan niet aangepaste vorm van een (lopend) kunstproject en het doorgeven van wijzigingen.

Overbruggingsmaatregel voor (culturele) werkgevers

Op 31 maart is er vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Kamerbrief verschenen rond een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). De NOW heeft ten doel om werkgevers, in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten.

Corona updates & overige vragen

Heeft u een specifieke vraag over uw subsidie-aanvraag in relatie tot Corona en ontbreekt deze op zowel de Gemeente-pagina als de aanvullende AFK-pagina? Zoek direct contact met een van de medewerkers van het AFK, of mail voor een meer algemene vraag naar corona@afk.nl. Houdt u ook onze website in de gaten? Hier plaatst het AFK regelmatig updates rond Corona en andere informatie over mogelijkheden voor aanvragers en activiteiten vanuit het fonds.