Voortgang meerjarige proces & projectsubsidies

March 20, 2020

De maatregelen die het kabinet heeft genomen om verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan, hebben een enorme impact op de sector. Culturele organisaties hebben hun deuren moeten sluiten, publieksevenementen zijn afgelast en kunstprojecten vinden geen doorgang. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het hele veld; van werknemers bij podia, musea en overige instellingen tot de ZZP-ers die samen de kurk vormen waarop de culturele sector drijft. Het AFK doet er alles aan om het Amsterdamse culturele veld te faciliteren en waar mogelijk te ondersteunen. Daarbij zetten we vooral in op de voortgang van het meerjarig subsidieproces en het zoveel mogelijk tegemoetkomen aan projectaanvragers.     

Bereikbaarheid AFK & Cultuurverkenners

De medewerkers van het AFK werken vanwege de getroffen maatregelen de komende tijd zoveel mogelijk vanuit huis. Alle medewerkers blijven gewoon bereikbaar via mail en zijn ook - als nodig - telefonisch bereikbaar. Omdat ons kantoor spaarzaam bemand is, kunnen we helaas op dit moment geen vragen beantwoorden via het algemene telefoonnummer. U kunt algemene vragen te allen tijde stellen via info@afk.nl.

De AFK Cultuurverkenners in de stadsdelen blijven ook bereikbaar, per mail of telefoon. In overleg met de Cultuurverkenner van uw stadsdeel behoort een afspraak per videocall ook tot de mogelijkheden.  

Voortgang meerjarige proces & projectsubsidies

Ondanks de coronamaatregelen loopt de beoordeling van de vierjarige subsidieaanvragen voor het komende Kunstenplan op schema. De adviescommissies vergaderen nu online en vooralsnog verwacht het AFK geen vertraging bij de besluitvorming over de meerjarige regelingen 2021-2024.

Projectaanvragen die binnenkomen bij het AFK behandelen we volgens de huidige richtlijnen, bij wijzigingen op lopende projecten handelen we zo coulant als mogelijk. In de toekenningsbrieven wordt extra informatie opgenomen over veelgestelde vragen rondom de gevolgen van de coronamaatregelen. Het komende Spreekuur op 31 maart is helaas afgelast.

Vragen rond gevolgen corona

Voor vragen rond de gevolgen van het coronavirus kunt u bij ons terecht via corona@afk.nl. Dit mailadres gebruikt het AFK ook om de sector te informeren en voor het verzamelen van informatie die betrekking heeft op bovengenoemde. Alle kwesties die bij ons binnenkomen inventariseren we. Op veelgestelde vragen ontvangen aanvragers antwoord (meerjarig en/of projectaanvragen) per ‘direct mail’ of via de berichtgeving op afk.nl. Wilt u er zeker van zijn dat u niets mist? Abonneer u dan op de AFK Nieuwsflits.