Spreekuur

Let op! De aanmeldingsprocedure voor het Spreekuur is veranderd per 31 mei 2017. De manier waarop u zich aanmeldt is ook veranderd. Dit is niet meer via de e-mail, maar via Mijn AFK.

------------------

Het Spreekuur is er voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met het AFK. Zo kunnen het fonds en de aanvrager zich op een laagdrempelige manier aan elkaar voorstellen. Tijdens het Spreekuur licht de aanvrager zijn ingestuurde projectplan mondeling toe.

Voor wie

Aanvragers uit alle disciplines die nog niet eerder een bijdrage van het AFK hebben ontvangen. NB: Personen die al eerder - óók namens een organisatie - een bijdrage ontvingen van het AFK, komen NIET in aanmerking voor het Spreekuur. Als er sprake is van een afwijzing, dan kan een aanvrager eenmalig voor een tweede keer deelnemen aan het Spreekuur.

Voor wat

Een aanvraag van maximaal € 5.000 voor een project met als maximale kosten € 10.000, binnen de regeling Professionele Kunst of regeling Amateurkunst. Het Spreekuur geldt NIET voor aanvragen binnen het ontwikkelbudget en programma-aanvragen. Het gesprek duurt 30 minuten, waarin het project kan worden toegelicht en het AFK beslist op korte termijn over de bijdrage.

Wanneer

Het Spreekuur wordt iedere laatste dinsdag van de maand gehouden. Zie het overzicht hieronder voor de data. U kunt vanaf een maand voor aanvang van het Spreekuur aanmelden. 

Mijn project is multi-disciplinair

U kiest dan de discipline die het meest van toepassing is op uw project. 

Beperkt aantal plaatsen

Let op: het aantal aanmeldingen voor het Spreekuur is hoog. Een aanmelding biedt dan ook geen garantie voor deelname. Wil je er zeker van zijn dat je aanvraag in behandeling wordt genomen, vraag dan aan via de reguliere procedure.

Aanvangstdatum project 

Let op: tussen het Spreekuur en de opening/première/uitvoering van het project moet minstens een maand zitten.

Spreekuurdata 2018 

Spreekuuraanmelden
  
27 februari 31 januari 
27 maart28 februari 
24 april28 maart
29 mei25 april
26 juni30 mei
31 juli27 juni
28 augustus 1 augustus
25 september29 augustus
30 oktober26 september
27 november31 oktober
11 december28 november

 

Procedure

Het aanmelden gaat via Mijn AFK. Onderstaand de stappen binnen het aanmeldproces. 

Voorbereiden

• Maak een account aan op Mijn AFK;
• Controleer of de organisatie waarvoor je wilt aanvragen niet eerder een toekenning van het AFK heeft ontvangen;
• Controleer of je zelf in het verleden een toekenning van het AFK hebt ontvangen;
• Zet de laatste woensdag van de maand om 9:00u in je agenda. Vanaf dan kan je je via Mijn AFK aanmelden voor het spreekuur.

Reserveer je plek

Log op de laatste woensdag van de maand vóór 9:00 uur in op Mijn AFK. (let op, dit is anders voor januari - zie bovenstaande data)

Klik vanaf 9:00 uur op de knop ‘Reserveer je plek’ om er direct achter te komen of er plek is voor het komende spreekuur. Na het kiezen van een discipline en enkele vragen, zijn er drie opties:

1. Er is plek: er wordt een aanvraagformulier voor je klaargezet met een bijbehorende deadline.

Let op: zodra je op ‘reserveer je plek’ hebt geklikt en de melding ‘Hartelijk dank voor uw aanmelding. Er is een aanvraagformulier voor u aangemaakt’ verschijnt, is er een plek gereserveerd. Je vindt dit aanvraagformulier onder 'nog niet ingediende aanvragen'. Zorg ervoor dat je het aanvraagformulier voor de deadline instuurt, anders wordt je plek alsnog aan iemand anders vergeven. De deadline zie je bovenaan het aanvraagformulier.

2. Er is geen plek, maar nog wel op de wachtlijst: de melding: ‘Alle plekken in de door u gekozen discipline zijn al vergeven maar er is nog wel plek op de wachtlijst verschijnt.

Een plek op de wachtlijst is geen garantie op een afspraak op het spreekuur.

Je hebt twee opties:

• Je wilt niet op de wachtlijst en probeert het volgende maand weer. Of je dient een reguliere projectaanvraag in.
• Je wilt een wachtlijstplek reserveren. Vul dan het aanvraagformulier in. Zodra er plek is, wordt je op de hoogte gesteld. Als er toch geen plek vrij komt, wordt jouw aanvraagformulier ook niet in behandeling genomen.

3. Het spreekuur voor deze maand is vol, ook de wachtlijst: de volgende melding verschijnt: ‘Helaas, alle plekken in de door u gekozen discipline zijn vergeven. Probeer het nog een keer voor het spreekuur van volgende maand. Of dien via de reguliere weg een projectaanvraag in.

De Aanvraag

Alleen als er (wachtlijst-)plek is, wordt er een aanvraagformulier voor je klaar gezet. Zorg ervoor dat deze volledig is ingevuld, inclusief een projectplan en een begroting in de bijlagen. Zodra we je aanvraag gecontroleerd hebben, ontvang je een uitnodiging voor het komende spreekuur met het tijdstip waarop je welkom bent om je aanvraag toe te lichten.

Voorwaarden

• Vanaf 1 september 2013 geldt het Spreekuur alleen voor aanvragers die nog niet eerder een bijdrage van het AFK hebben ontvangen. Ook aanvragers die in het verleden een toekenning hebben ontvangen namens een andere organisatie komen niet in aanmerking voor het Spreekuur.
• Het Spreekuur geldt voor projecten waarbij de totale begroting niet meer dan € 10.000,-bedraagt en de gevraagde bijdrage aan het fonds maximaal € 5.000,- is.
• Het Spreekuur geldt voor alle disciplines binnen de regelingen Professionele Kunst en Amateurkunst. Aanvragen voor programmafinanciering en het ontwikkelbudget komen niet in aanmerking voor het Spreekuur.
• Aanvragers moeten minimaal twee weken voor het Spreekuur het aanvraagformulier hebben ingezonden aan het AFK.