AFK jaarverslag 2015 online

April 13, 2016

Het jaarverslag van het Amsterdams Fonds voor de Kunst is verschenen, in gedrukte vorm en online. “Zolang de stad adem wil halen, bieden wij haar zuurstof”. Met deze woorden plaatst theatermaker Daria Bukvić de kunst binnen het natuurlijke ecosysteem van de hoofdstad. Om zuurstof te produceren hebben instellingen en makers grond, water en licht nodig – en als fonds maken we graag onderdeel uit van deze culturele kringloop.

Als grootstedelijk kunstfonds gelooft het AFK in een beleid dat het hele Amsterdamse ecosysteem stimuleert en kunst zichtbaar maakt over de hele stad. ‘Skin of the city’ doopten we de gecombineerde opdracht aan fotografen Prins de Vos (1991) en Diana Scherer (1971) om het afgelopen culturele jaar in beeld te vatten. Voor dit jaarverslag legden ze zowel de smaakmakers binnen de wijken vast, als de weerslag van bijzondere initiatieven. Het laat vanuit verschillende stadsgebieden zien hoe cultuur het leven in de stad kleur geeft en iets los kan maken.

Ook vanuit de nieuwe rol – het AFK verstrekt naast eenmalige subsidies, binnenkort ook meerjarige subsidies – zetten we onze visie, kennis en daadkracht graag in ten behoeve van de Amsterdamse kunstsector. Het biedt mooie kansen om – samen met de gemeente Amsterdam en de maatschappelijke partners met wie we samenwerken – kunstenaars en instellingen in staat te stellen de stad, ook in het komende jaar, te voorzien van de nodige zuurstof.

Naast het jaarverslag waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, kunt u ook de jaarrekening downloaden als aparte bijlage, net als het overzicht van alle toegekende bijdragen in 2015.