AFK jaarverslag 2016 online

April 24, 2017

Het jaarverslag van het Amsterdams Fonds voor de Kunst is verschenen, in gedrukte vorm en online. Voor het AFK stond het afgelopen jaar meer dan ooit in het teken van ontwikkeling. Nieuwe aanwas, doorstroming en groei van talent zijn essentiële voorwaarden voor een gezond kunstklimaat, omdat zij zorgen voor aansluiting bij de actuele samenleving. Het verbindend thema van dit jaarverslag is ‘Bouwen aan talent in de stad’. Talentontwikkeling kent vele verschijningsvormen, zoals de zes voorbeelden van aanvragers in dit jaarverslag aantonen. Met haar scherpe oog voor het alledaagse creëerde beeldend kunstenaar en fotograaf Annegien van Doorn voor dit jaarverslag de onalledaagse beelden bij deze veelheid van talent in de stad.     

Vanaf 2017 verstrekt het fonds naast projectmatige financiering ook meerjarige subsidies. Daarmee speelt het AFK met zijn regelingen in op de pulserende beweging van vraag en aanbod in de stad, over de volle breedte van het kunstenveld. Zo kan het gebeuren dat een jonge kunstorganisatie via het Spreekuur voor het eerst kennis maakt met het AFK, vervolgens met een aantal projectsub­sidies meters maakt - om uiteindelijk tweejarige of vierjarige subsidie te ontvangen vanuit het gemeentelijke Kunstenplan.

Ontwikkeling heeft ook te maken met het tonen van verrassende visies op kwesties die spelen in onze maat­schappij. Met steeds weer onbevangen kunnen kijken naar de eigen praktijk en daarin nieuwe stappen blijven maken. Het is een talent om het experiment te blijven aangaan en het eigen handschrift en de blik op de wereld telkens te durven aanscherpen. In beweging blijven is wezenlijk– voor élke kunstenaar en culturele organisatie, inclusief het fonds zelf.

Hoe wij dat het afgelopen jaar hebben gedaan, leest u in het Jaarverslag 2016.

Naast het jaarverslag waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, kunt u ook de jaarrekening downloaden als aparte bijlage, net als het overzicht van alle toegekende bijdragen in 2016.