AFK uitgelicht - Louis Pirenne, cultureel aanjager in Amsterdam-Noord

Louis Pirenne
Louis Pirenne
June 8, 2016

Als grootstedelijk kunstfonds gelooft het AFK in een beleid dat het hele Amsterdamse ecosysteem stimuleert en kunst zichtbaar maakt over de hele stad. In het Jaarverslag 2015 worden smaakmakers binnen de wijken geïnterviewd. Het laat vanuit verschillende stadsgebieden zien hoe cultuur het leven in de stad kleur geeft en iets los kan maken. Vandaag het woord aan; Louis Pirenne, cultureel aanjager in Amsterdam-Noord.

“We moeten zorgen dat we Noord inclusief houden.”

Het is druk in café De Pont. Fietsers en brommers rijden af en aan van de pontjes die de IJ-oever teder aandrukken. Dit is het gebied dat Louis Pirenne heeft helpen ontwikkelen. “Het was in 2009 voor iedereen duidelijk dat Noord zou veranderen. De gemeente besloot dat die gebiedsontwikkeling niet kon worden overgelaten aan enkel projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Cultuur moest daar een aanjagende rol in spelen. Zo raakte ik bij het gebied betrokken.”

Louis houdt veel van het stadsgebied. “Het is een prachtig onderdeel van de stad, met een eigen karakter. Er zijn veel working class-wijken en er is nog armoede, maar Noord biedt ook schitterend groen en oude industriegebouwen met een culturele functie.”

Eén verhaal waar Louis bij betrokken was, staat volgens hem symbool voor de snelle ontwikkeling van Noord. “Jaren terug, eind 2009, kwam ik in de Kromhouthal, een voormalige fabrieksloods in Noord. Die was nog nooit cultureel gebruikt. Een paar jonge kunstenaars kwamen naar me toe; ze wilden er een expositie organiseren. Binnen de kortste keren was het rond met de gemeente en de expositie Beeldhalwerk die volgde, was een laaiend succes, met prachtige recensies in de kranten.”

Vorig jaar probeerde Pirenne opnieuw te bemiddelen in de organisatie van een grootschalig cultureel evenement in de Kromhouthal: een locatietheaterproject. “Maar de situatie was veranderd. De organisatie erachter was flink gegroeid en er stond al een grootse autoshow geboekt. Ik was ergens trots op die groei, maar ik zag het ook als waarschuwing. De IJ-oever is volop ontwikkeld en minder benaderbaar voor nieuwe kunstprojecten. Zulke projecten moeten nu dieper Noord in, dat is dan weer een nieuwe en ook interessante fase.”

Gelukkig spelen culturele instellingen een actieve rol binnen het stadsgebied, stelt Pirenne. “Instellingen als de Tolhuistuin en EYE houden speciale acties voor inwoners in Noord. Zo houden we het inclusief.”

Louis Pirenne - cultureel aanjager (in Noord)

Louis Pirenne is sinds 2009 cultureel aanjager in Amsterdam-Noord. Zijn taak is het versterken en uitbreiden van het culturele bestel en het kunstklimaat ter plaatse. Als onafhankelijk uitvoerder van gemeentelijk cultuurbeleid is het voor het AFK belangrijk om beleid af te stemmen en samen te werken met lokale partners. Bijvoorbeeld met de bestuurscommissies, die de kansen en uitdagingen per stadsgebied analyseren. Als fonds zien we graag dat kunst en cultuur daarbij een rol spelen, als doel of middel. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van buurtgebonden kunstinitiatieven of beeldende kunst in de openbare ruimte. In dat proces is ook de taak van de cultureel aanjager van groot belang.

Interview: Jan van Tienen. Beeld: Diana Scherer. Bekijk het Jaarverslag 2015.