Annabelle Birnie per 1 januari directeur De Nieuwe Kerk | Hermitage Amsterdam

October 22, 2020

Directeur Annabelle Birnie verlaat per 1 januari 2021 het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Birnie gaat leidinggeven aan de museale instellingen De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam, die onder één beheerorganisatie vallen. Annabelle Birnie trad op 1 mei 2017 in dienst bij het AFK.

Annabelle Birnie (1968) bouwde de afgelopen jaren de rol van het AFK uit als kennispartner en uitvoeringsorgaan in het Amsterdamse Kunstenplan. Naast het verstevigen van de integraliteit in het proces, die onder meer tot uiting komt in een nauwe samenwerking met gemeente en Kunstraad – is onder haar leiding het pakket aan meerjarige regelingen vernieuwd. De succesvolle Innovatiesubsidies zijn over de afgelopen beleidsperiode sterk vereenvoudigd en Diversiteit & Inclusie is geïmplementeerd als hoofdcriterium in de vierjarige regeling ‘21-‘24. 

Birnie tekende voor innoverende initiatieven die sterk verbonden zijn met het kenmerkende DNA van het AFK als fonds van de culturele hoofdstad. Zo ontwikkelde City, Company & Crowd zich in samenwerking met voordekunst als veelbelovend traject voor creative funding en oogstten de AFK X weken in de stadsdelen grote waardering voor het fonds tot in de haarvaten van de stad. Ook de vanuit het AFK mede-geïnitieerde opzet van de lokale fondsen, dat is voortgezet in Mensen maken Amsterdam, dragen dagelijks bij aan het verrijken van het culturele leven in de buurten van de stad. In deze voor de sector moeilijke coronatijd, speelde het AFK op initiatief van Birnie als eerste fonds in op de grote nood onder makers met het openen van het Snelloket.     

Birnie: ‘Het AFK heb ik leren kennen als een inspirerende werkomgeving en een instituut van kennis op gebied van kunstfinanciering. Een plek waar zorgvuldig en hard gewerkt wordt aan het mogelijk maken van een prachtig kunstaanbod als kapitaal van de stad. Ik kijk met plezier en trots om naar een fantastische organisatie, waarmee ik bijzondere resultaten heb kunnen neerzetten.’  

De Raad van Toezicht van het AFK beraadt zich over de opvolging van Birnie. Erik van Ginkel, voorzitter van de Raad: ‘Annabelle heeft de afgelopen jaren vanuit het AFK een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Amsterdamse kunstsector. Ze laat het AFK achter als een buitengewoon slagvaardige organisatie, die klaar is voor de nieuwe Kunstenplanperiode. We vinden het jammer dat Annabelle weggaat maar wensen haar alle goeds toe bij De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam.’