Besluiten regeling Ontwikkeling 2021-2024 AFK bekend

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft op 10 september de eerste ronde besluiten voor jonge organisaties binnen de regeling Ontwikkeling 2021-2024 bekend gemaakt. Het AFK ontving in deze eerste ronde 17 aanvragen, waarvan 8 aanvragen zijn toegekend. Zeven aanvragen zijn na behandeling afgewezen en 2 aanvragen zijn niet meer behandeld wegens ontoereikend budget. In totaal is voor € 1.243.313 per jaar aangevraagd door jonge aanvragers, en kon binnen het beschikbare budget voor € 572.500 per jaar worden toegekend. Alle toekenningen zijn voor twee jaar.

Het doel van de regeling Ontwikkeling 2021-2024 is om jonge organisaties die relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar) te versterken en te ondersteunen in hun professionalisering. De regeling ging op 1 april 2021 open, en moest vroegtijdig sluiten omdat het subsidieplafond voor deze specifieke doelgroep binnen afzienbare tijd werd bereikt. Daaruit blijkt dat de regeling voorziet in een aanzienlijke behoefte vanuit het veld.

Bekijk hier de besluiten regeling Ontwikkeling 2021-2024 voor jonge organisaties.

Aanvragen tweede aanvraagronde

In oktober vindt de tweede aanvraagronde plaats voor jonge organisaties voor de subsidieperiode vanaf 2022. Begin oktober wordt de regeling gepubliceerd op de website van het AFK. De verwachting is dat in de geactualiseerde regeling weinig verandert ten opzichte van de huidige regeling Ontwikkeling 2021-2024.

De procedure voor de andere doelgroep van de regeling Ontwikkeling - positief beoordeelde maar niet-gehonoreerde vierjarige aanvragers - loopt nog. Zodra de besluiten voor deze tweede groep bekend zijn, worden deze op de website van het AFK gepubliceerd.

Wil je op de hoogte blijven?

Abonneer je hier op de AFK Nieuwsbrief. Op de webpagina van de regeling vind je meer informatie over de regeling Ontwikkeling.