Bijzonder budget culturele voorzieningen in de wijken

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) wil dat kunst in de hele stad ervaren en beoefend kan worden. Toch zijn er ook wijken en buurten waar het aanbod nog beperkt is. De stad groeit in alle opzichten en daarmee ook de vraag naar culturele voorzieningen. Met een specifiek budget van € 300.000 investeert het AFK in de ontwikkeling van culturele voorzieningen in Nieuw-West, Zuidoost en Noord. 

Samenwerking met de stadsdelen 

In samenwerking met de betreffende stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord zijn eind 2020 verschillende organisaties uitgenodigd om een aanvraag te doen voor een eenmalig extra budget waarmee zij hun ontwikkeling in het stadsdeel kunnen versterken. Toegekend zijn in Noord de Theaterstraat, Parels voor de Zwijnen en Verdedig Noord. In Nieuw-West hebben Van Eesteren, ZID en  Oxville een bijdrage ontvangen. In Zuidoost gaat het om OSCAM en Hoodstock.  

Binding met stadsdeel en lange termijn plannen 

Een aantal van de organisaties die een toekenning hebben ontvangen, zullen deze gebruiken voor buurtgebonden projecten waarmee zij de binding met het stadsdeel verbreden of verdiepen. Anderen gebruiken het budget om plannen op lange termijn uit te werken of juist te testen.  

Parels voor de Zwijnen 
Met het nieuwe community-project SNIKHEET werkt theatergroep Parels voor de Zwijnen opnieuw samen met onervaren amateurs die (een versie) van zichzelf spelen. Bijgestaan door drie professionele acteurs die diverse personages spelen vertolken deze amateurs wat er leeft in een wijk die 'van het gas af moet'. Hun teksten zijn gebaseerd op hun emoties, gedachten, ervaringen, meningen en ideeën, en is een goede kennismaking met stadsdeel Noord en haar bewoners. Dit is het eerst project van Parels voor de Zwijnen op hun nieuwe plek het Antoniushuis in Noord en verbind oude en nieuwe bewoners die samen een stadsdeel delen, maar die elkaar nauwelijks kennen. 

Hoodstock 
Stichting Hoodstock zal als pilotproject een ‘community radio pop-up’ openen genaamd Local Wave Radio. Voor zes maanden wordt er door lokale makers – via partners die de programmering opmaken – online radio gemaakt, live uitgezonden via internet. Jong Amsterdam zal aan het woord komen tijdens podcasts en uitzendingen, waardoor Hoodstock jonge Amsterdamse makers en creatieven een stem geven. Dit kwalitatief inhoudelijk platform wil doormiddel van haar brede programmering culturele kruisbestuiving stimuleren. 

Oxville Cinema 
De bijdrage zal Oxville Cinema inzetten om de mogelijkheden voor een tijdelijke locatie te onderzoeken alsook het voortzetten van de zoektocht naar een permanente locatie voor hun bioscoop in Nieuw-West. Er zijn een aantal opties voor mogelijke tijdelijke en permanente locaties, mochten deze niet haalbaar zijn dan zal de bijdrage worden gebruikt voor het verder researchen en scouten van nieuwe locaties. Ook een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren behoord tot de plannen, waarmee zij hun ontwikkeling in het stadsdeel kunnen versterken. Uiteindelijke doel van Oxville Cinema is het creëren van een filmhuis in Amsterdam Nieuw-West door de buurt, voor de buurt.