Subsidieplafonds projectregelingen tot 1 juli 2021

De huidige regelingen projectsubsidies Professionele kunst en projectsubsidies Amateurkunst van het AFK lopen tot 1 juli 2021 door. Het AFK heeft de subsidieplafonds vastgesteld voor dit eerste half jaar. Vanaf 1 juli gaan de nieuwe projectregelingen open, die naar verwachting in juni gepubliceerd worden. Het AFK maakt dan ook de plafonds voor de tweede helft van het jaar bekend.

- Het subsidieplafond tot 1 juli 2021 voor de Regeling projectsubsidies Professionele kunst is € 1.889.988
- Het subsidieplafond tot 1 juli 2021 voor de Regeling projectsubsidies Amateurkunst is € 175.000

In 2021 heeft het AFK te maken met een korting van circa 1,75 miljoen euro op het totaal aan projectsubsidies ten opzichte van 2020. Dit komt voort uit gemeentelijke besluitvorming rondom het Kunstenplan 2021-2024. Zo heeft het AFK de opdracht gekregen om middelen uit projectsubsidies over te hevelen naar de Amsterdam Bis voor toevoeging van een extra instelling, en naar de regeling Ontwikkeling voor toevoeging van een aantal organisaties met een positief vierjarig advies waarvoor geen budget meer beschikbaar was.

Het AFK monitort de effecten van het lagere projectbudget in contact met het veld. Meer informatie over de projectregelingen vindt u hier. Voor vragen kunt u terecht bij onze collega’s.