Toekenningen Tweejarige subsidies Cultuurmakers 2021-2022 bekend

Foto: applicant dance group 'Modern Bruises'
Foto: applicant dance group 'Modern Bruises'

Op 1 februari 2021 heeft het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) de toekenningen bekend gemaakt voor de regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers 2021-2022. Voor deze regeling heeft het AFK 235 aanvragen toegekend met een totaalbedrag van €668.000,- per jaar. Naast veel groepen en verenigingen die al lang gebruik maken van de subsidie, zijn er dit jaar ook een aantal enthousiaste nieuwkomers en ‘doorgroeiers’. 

Nieuwkomers en ‘doorgroeiers’ uit de hele stad

Met de regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers 2021-2022 ondersteunt het AFK Amsterdammers die in groepsverband cultureel en creatief actief zijn. Variërend van writingcamps tot eigentijdse dans, van senioren songfestivals tot percussiebands en modeltekenen. Er zijn 21 nieuwe aanvragers met een toekenning waaronder The EVA stories (storytelling), Stichting Amsterdams Hongaars Koor (muziek), Buurtvereniging Jacob Maris (dans) en Wijsgerig festival Drift (letteren en film). Ook zijn er 14 ‘doorgroeiers’: zij waren de vorige periode nieuw in de regeling en hebben nu opnieuw een toekenning. Cultuurmakers zijn actief in de hele stad. Zo wordt er gerepeteerd en opgetreden in locaties als de Buiksloterkerk (Noord), Buurthuis de Bonte Kraai (Zuidoost) en Stadsboerderij Osdorp (Nieuw-West). Maar ook in Teatro Munganga (Zuid), Q-Factory (Oost) en buiten op straat.  

Veerkracht en aanpassingsvermogen

De coronamaatregelen hebben grote impact op cultuurmakers in de stad. Er is vanzelfsprekend onzekerheid bij hen over de duur van de maatregelen, het teruglopen van leden, deelnemers en vrijwilligers en over het voortbestaan van gezelschappen. We zien dat Cultuurmakers zich desondanks veerkrachtig inspannen om coronaproof cultuur te blijven maken en samen te beleven. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten via Zoom, livestreams van concerten of door theatervoorstellingen om te vormen naar films. Ze zetten zich volop in om hun passie op een aangepaste manier te blijven uitoefenen en elkaar (digitaal) te blijven ontmoeten, ervaringen te delen en cultuur te beoefenen. Zo dragen de Cultuurmakers ook nu bij aan een creatieve en sociale stad. 

Nieuwe regeling

De regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers 2021-2022 volgt de regeling Tweejarige subsidies Amateurkunst op. Cultuurmakers maken kunst en cultuur uit passie, engagement of liefhebberij zonder ervoor te worden betaald. Er zijn binnen de nieuwe regeling enkele aanpassingen gemaakt om aan te sluiten bij nieuwe genres en vormen waarin Amsterdammers actief meedoen aan kunst en cultuur in hun vrije tijd. Naast verenigingen en stichtingen zijn er dit jaar ook individuen die namens een groep van minimaal drie personen konden aanvragen. Meer informatie over de regeling vind je hier.