Enorme drukte bij snelloket: Reactie AFK

April 17, 2020

Afgelopen dinsdag 15 april opende het AFK Snelloket, op 16 april zijn de eerste aanvragen in behandeling genomen. Het AFK is overweldigd door de enorme hoeveelheid aanvragen die bij het snelloket zijn binnengekomen. Dat de nood hoog is en de behoefte groot zou zijn hadden we voorzien, desondanks overtrof de werkelijkheid de verwachtingen. Een groot aantal mensen probeerden tegelijkertijd hun plan in te dienen, terwijl er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar was.

We begrijpen heel goed dat dit heeft geleid tot een golf aan teleurstelling onder de indieners. In de voorbereiding hebben we daarentegen rekening gehouden met verschillende typen aanvragers – van ervaren aanvragers tot indieners die minder bekend zijn met een fondsaanvraag. Ook hebben we goed gekeken naar hoe we - over de hele aanvraagperiode - alle aanvragen zo eerlijk mogelijk kunnen behandelen.

Beperkt budget & toevoer aanvragen
Het snelloket heeft een totaalbuget van € 300.000 te verdelen, er kan per project worden aangevraagd voor een bedrag tussen de € 1500 en € 5000. Ondanks de beperkte omvang van het budget, kan het snelloket toch een bijdrage leveren aan kleine, tijdelijke projecten die ontstaan tijdens de coronacrisis. Als het AFK het loket in één keer zou openzetten voor alle aanvragen, dan maken aanvragers die langer nodig hebben om hun plan in te dienen geen kans omdat het totaalbudget dan al vergeven is. We kiezen ervoor de kansen te spreiden over de komende periode en de toevoer van aanvragen te reguleren.

Om enigszins tegemoet te komen aan de enorme behoefte onder aanvragers, is besloten om het wekelijks aantal in te dienen aanvragen bij het snelloket te verhogen. Dit doen we vanaf de komende indienronde op woensdag 22 april a.s.
  
Snelloket vs andere regelingen
Het AFK Snelloket is specifiek bedoeld voor kleine actuele en nieuwe projecten die op de huidige corona situatie reageren en verlichting bieden in de stad. Voor overige (grotere, langlopende) kunstprojecten kan te allen tijde aangevraagd worden via een van de andere regelingen: Het AFK is een flexibel fonds en we zijn voldoende bemand om alle aanvragen binnen de termijn van de desbetreffende regeling in behandeling te nemen.  

ICT haperingen & procedure aanvragen
Het snelloket is een nieuw instrument waar in de eerste week nog een aantal kinderziektes in zaten. Zo leidde het enorme aantal aanvragen dat afgelopen 16 april in één keer binnenkwam, tot haperingen op ICT-gebied en enkele foutieve meldingen die bij aanvragers op het scherm verschenen. We betreuren de onrust die dit bij aanvragers teweegbracht enorm en hebben hard gewerkt om de technische fouten in het systeem rond het nieuwe loket op te lossen.

Op woensdag 22 april om 9 uur is de volgende indienmogelijkheid voor het AFK Snelloket. Aanvraagformulieren die al zijn ingevuld kunnen tot die tijd bewaard worden om (opnieuw) in te dienen.