Extra financiële middelen voor AFK vanuit steunpakket Gemeente Amsterdam

Op woensdag 3 november heeft het college ingestemd met een nieuw steunpakket voor de cultuursector van ruim 12 miljoen euro. Het pakket richt zich op extra ondersteuning van projecten van zelfstandig werkende kunstenaars/makers en kleine initiatieven, noodsteun voor kunst- en cultuurinstellingen en broedplaatsen, en extra budgetten voor het opstarten en toekomstig bestendig maken van de cultuursector. Het AFK is als uitvoerder en financier betrokken bij een deel van deze extra ondersteuning.

Extra budget regeling Ontwikkeling

Van het totaal beschikbaar gestelde bedrag (ruim 12 miljoen euro) is er 2,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het AFK. Zo is er 1 miljoen euro bestemd voor de uitvoering van de regeling Ontwikkeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, om organisaties die relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar) te versterken en te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.

Zie voor meer informatie de gemeentelijke Uitbreiding steunplan kunst en cultuur 2021-2022.

Ophoging middelen projectsubsidies en Amsterdamse Cultuurlening

Voor makers en kleinere (waaronder buurtgerichte) initiatieven verruimt de gemeente daarnaast het budget voor projectsubsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst met 1 miljoen euro. Op deze manier kunnen meer makers, die zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis, (nieuwe) projecten financieren, aan het werk blijven en zich ontwikkelen. 200.000 euro is bestemd voor de Amsterdamse Cultuurlening, waarmee het AFK in samenwerking met Cultuur+Ondernemen aan Amsterdamse kunstenaars en culturele organisaties de mogelijkheid biedt om te investeren in hun beroepspraktijk.

Andere maatregelen

Net als het steunpakket van maart 2021 richt dit steunpakket zich op niet-gesubsidieerde en gesubsidieerde organisaties. Een deel van het nieuwe steunpakket is voor gedeeltelijke compensatie van de verliezen die culturele organisaties lijden als gevolg van de coronamaatregelen in de periode van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022. Uitgangspunt blijft dat de extra financiële steun daar terecht komt waar dit het hardst nodig is.

Zie voor alle maatregelen de raadsinformatiebrief ‘Uitbreiding steunplan kunst en cultuur 2021-2022’ van 3 november.