Nieuwe adviseurs projectsubsidies

March 29, 2017

Deze maand is er een nieuwe poule van projectadviseurs gestart bij het AFK. Het AFK betrekt een breed en kundig netwerk van adviseurs bij de beoordeling van eenmalige projectaanvragen van kunstenaars en culturele instellingen. De projectadviseurs zijn voor een periode van drie jaar aan het fonds verbonden.  

Flinke uitbreiding

De uitbreiding naar een poule van in totaal 45 projectadviseurs betekent bijna een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen adviesperiode. Door deze uitbreiding kan het fonds nog beter inspelen op zowel de groei in het aantal aanvragen, als de veelzijdigheid van de aanvragen. Met name op het gebied van BKFNMV (Beeldende Kunst, Fotografie, Nieuwe Media en Vormgeving) is het aantal projectadviseurs flink uitgebreid. Deze brede discipline was in 2016 goed voor 41% van de aanvragen.

Profiel projectadviseurs

De projectadviseurs zijn doorgaans specialisten in meerdere kunstdisciplines die een lange praktijkervaring combineren met een inhoudelijk-analytische blik. Het zijn bijvoorbeeld makers, docenten, critici, cultureel ondernemers of zakelijk leiders. Wat hen bindt is de stad, een open blik en het vermogen om (ontluikend) talent, kwaliteit en innovatie te herkennen.

De aanstelling van de nieuwe adviseurs is ingegaan op 1 maart 2017 en geldt voor een periode van drie jaar. Bij de samenstelling van de poule van projectadviseurs is – naast een brede expertise - gestreefd naar een variëteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond.

Bekijk de 45 adviseurs en korte biografieën hier