Voorzitters AFK adviescommissies meerjarig aangesteld

February 17, 2016

Afgelopen week heeft het AFK de voorzitters van de adviescommissies meerjarige subsidies aangesteld. Deze acht niet-meestemmende voorzitters complementeren de adviescommissies die de meerjarige subsidieaanvragen behandelen. De voorzitters zijn Jacinta Duttenhofer (Beeldend), Kim Wannet (Musea), Bernard Jan Verkoren (Film), Marjolein Hesselink (Dans), Yasemin Tümer (Lettteren) Hester Keesmaat (Cultuureducatie), Sedat Bugdaci (Theater) en Duco Wildeboer (Muziek). 

Adviescommissies meerjarige subsidies

Acht deskundige adviescommissies beoordelen de meerjarige subsidieaanvragen van culturele organisaties binnen de verschillende disciplines. Namens de adviescommissies brengen de voorzitters, in directe afstemming met de secretaris, advies uit aan het bestuur van het AFK over de verdeling en toekenning van de subsidies.

Niet-meestemmende voorzitters

Alle commissies staan onder leiding van een voorzitter met een breder maatschappelijk profiel, die verantwoordelijk is voor het functioneren van de desbetreffende adviescommissie. De voorzitters hebben aantoonbare affiniteit met de kunstsector, maar zijn niet direct werkzaam in het culturele veld en hebben geen stemrecht. Op deze wijze draagt het AFK zorg voor een goede bewaking van de kwaliteit en objectiviteit van het adviesproces. Ook draagt het bij aan de verbinding tussen het Amsterdamse kunstenveld en andere maatschappelijke sectoren. Meer informatie over de voorzitters en de adviescommissies meerjarige subsidies leest u hier

Over het AFK

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt. Het AFK verstrekt financiële bijdragen aan professionele kunst en amateurs, ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, binnen alle disciplines en in alle stadsdelen. Naast de huidige incidentele kunstfinanciering verstrekt het AFK vanaf 2017 meerjarige subsidies binnen het Kunstenplan 2017-2020.