Pilot Cultuurcoach Amsterdam van start

Foto: De Rode Loper op School
Foto: De Rode Loper op School
March 9, 2020

In de korte tijd tussen de indiening en de beschikking van de aanvragen voor de Pilot Cultuurcoach heeft er een snelle ontwikkeling plaatsgevonden in de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) in Nederland. De gevolgen van de maatregelen die het kabinet genomen heeft om deze tegen te gaan treffen ook de Pilot Cultuurcoach. 

Zo is de opzet om per begin april de eerste cultuurcoaches aan de slag te laten gaan ingehaald door de landelijke sluiting van scholen t/m 6 april. Ook de buitenschoolse cultuureducatie ligt momenteel stil. Daarom heeft het AFK - in samenwerking met de gemeente en Mocca - besloten om het besluit over het laten doorgaan van de Pilot Cultuurcoach uit te stellen. Wij streven er naar u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven of, wanneer en op welke wijze de Pilot door kan gaan.

 

De Pilot Cultuurcoach is van start: achttien Amsterdamse Kunstenplan-instellingen dienden bij het AFK een plan in. Vanaf begin april zullen de eerste cultuurcoaches aan de slag gaan in het Amsterdamse onderwijs en het naschoolse cultuuraanbod. Deze pilot is opgenomen in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024 en wordt uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met het AFK en Mocca. De pilot vindt plaats ter voorbereiding op de breder toegankelijke Regeling Cultuurcoach 2021-2024. Binnen deze regeling kunnen vanaf 2021 ongeveer 30 fte aan cultuurcoaches in Amsterdam aan de slag in het (speciaal) primair onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Doel van de pilot

Door cultuurcoaches worden kinderen en jongeren zowel onder als na schooltijd gestimuleerd om actief kunst te beoefenen. De coaches gaan scholen, kinderen en ouders verbinden met het cultuureducatieaanbod in de wijken van de stad. De gemeente wil hiermee realiseren dat meer kinderen en jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur en dat ze hun creativiteit kunnen ontwikkelen.

Via deze pilot wordt ervaring opgedaan met de inzet en werkwijze van cultuurcoaches en onderzocht aan welke voorwaarden scholen en culturele instellingen moeten voldoen om de cultuurcoach zo goed mogelijk in te kunnen zetten. Daarbij is er ook aandacht voor kennisuitwisseling en training, scholing en begeleiding van de cultuurcoaches.

Lees hier meer over de Pilot Cultuurcoach.