Reactie op Verkenning Raad voor Cultuur: AFK omarmt kansen voor stedelijke regio

23/11/2017

Een meer centrale rol voor autonome stedelijke regio’s in het landelijk cultuurbeleid – dat is de rode draad in de Verkenning die de Raad voor Cultuur op 20 november uitbracht. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) omarmt de verkenning die volop kansen biedt aan de stedelijke regio’s - en aan de regio Amsterdam met de culturele hoofdstad als centrum - aldus AFK-directeur Annabelle Birnie: “Onze stad is een magneet voor uniek talent. Amsterdam heeft een standing practice in het verstrekken van kunstsubsidies gericht op een inclusief cultureel klimaat in de stad, dat de verschillende disciplines overstijgt’.

Kracht van de wisselwerking

De Raad voor Cultuur spreekt in zijn advies aan de regering de intentie uit om de administratieve last voor culturele organisaties te verminderen in plaats van te vergroten. Ook het AFK is voorstander van een transparante systematiek waarin het aantal ‘loketten’ beperkt blijft.

Daarnaast pleit de Raad in de verkenning voor een regionale culturele infrastructuur die zich inzet voor ‘een bloeiend cultureel ecosysteem in de stedelijke cultuurregio’s’. Vanuit zijn jarenlange expertise in het financieren van makers en instellingen in alle kunstdisciplines, ziet het AFK het belang van samenhang tussen het totaal aan culturele spelers. Daar schuilt immers de meerwaarde voor stad én regio. Annabelle Birnie: “Dat gaat om zowel gebouwen en festivals als makers en producerende organisaties – groot en klein. Stad en regio vullen elkaar aan in cultureel aanbod en publiek. Samen zorgen ze voor bereik en uitstraling op lokaal, nationaal én internationaal niveau. Het is de kracht van de wisselwerking.”

Magneet Amsterdam

Grote steden vormen vanwege hun enorme creatieve concentratie en diverse bevolkingssamenstelling een hogedrukpan voor culturele ontwikkeling en vernieuwing. Ideaal als experimenteerruimte voor innovatieve kunstenaars en opkomende culturele organisaties, maar ook als thuisbasis van grote instellingen die op internationaal niveau topkwaliteit afleveren. Het AFK investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt, en wil een fonds van mogelijkheden zijn. Als grootstedelijk fonds van formaat deelt het de in afgelopen jaren opgedane ervaring graag met de nieuw ontstane regio’s.

Autonome en flexibele financiering

Het faciliteren van kansen voor culturele organisaties en makers - op basis van zowel een stedelijke als regionale behoefte - gedijt bij een stevige mate van autonomie is de ervaring vanuit het AFK. Als kunstfonds van de hoofdstad financiert de organisatie binnen vooraf gestelde kaders, maar op afstand van de politiek. Dat schept duidelijkheid en legt de basis voor maatwerk binnen de kunstfinanciering. Birnie: “Als kunstfinancier willen wij een stevige basis bieden met meerjarige ondersteuning aan culturele organisaties en tegelijkertijd vernieuwing stimuleren. Dat gaat prima samen als je een gevarieerd pakket aan financieringsmogelijkheden biedt aan de sector. Alleen zo kun je flexibel inspelen op actuele ontwikkelingen in een kunstenveld dat steeds sterker cross-sectoraal georiënteerd is.”

Donderdag 23 november verscheen ook het sectoradvies Muziek. Dit is het eerste van de tien sectoradviezen die de Raad voor Cultuur de komende maanden uitbrengt.