Staat van de Creatieve Stad uitgesproken door Harriet Duurvoort

January 12, 2017

Op 10 januari sprak journalist/columnist Harriet Duurvoort de zesde Staat van de Creatieve Stad uit tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, in gezamenlijkheid met de andere instellingen binnen Pakhuis de Zwijger. Zij trad hiermee in de voetsporen van onder meer oud-politica Hedy d’Ancona, hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans en theatermaker Daria Bukvić. Naast Harriet Duurvoort spraken onder anderen AFK-directeur Clayde Menso en wethouder Kunst en Cultuur Kajsa Ollongren.

Art is Therapy

Duurvoort stelde: “We leven, vrolijk of diep ongelukkig, langs elkaar heen. En toch, in 2017 is het tijd voor een gesprek. De grote stad is niet alleen een diep verzuilde samenleving, het is de multiculturele verzuiling die in het hier en nu de grootste politieke en maatschappelijke uitdaging van het moment vormt.”

Het antwoord op deze uitdaging vormt de titel van deze zesde Staat van de Creative Stad: ‘Art is Therapy’. “Al is de toekomst ongewis, kunst, cultuur en creativiteit kunnen soelaas bieden. Schoonheid, troost, begrip. Schokken, provoceren, nog bozer maken. Verrassen, verwarren, nieuwe inzichten bieden. Dat alles is therapie.”

Duurvoort vervolgde haar verhaal met een oproep aan alle creatievelingen. “Meer dan ooit roept deze tijd om geëngageerde kunst en cultuur. Prikkelende en provocerende uitingen. Dit is een pleidooi voor radicale maatschappelijke betrokkenheid van kunstenaars: Pomp creatief bloed in die samenleving die bol staat van populisme, wantrouwen en huiver. Een spannender tijd voor urgente kunstuitingen is nauwelijks denkbaar.”

Lees hier de volledige Staat van de Creatieve Stad van Harriet Duurvoort.

Diversiteit als gesprek

AFK-directeur Clayde Menso opende de drukbezochte avond in het Pakhuis. Ook Menso benoemde het thema diversiteit. Zo memoreerde hij Hassan Mahamdallie (Arts Council England) en zijn Creative Case for Diversity die betoogt dat:  “diversiteit niets meer of minder is dan een gesprek over de wereld om ons heen; een gesprek over een werkelijkheid die er al is. Dat vergt een open houding; de wens om opnieuw te kijken naar het verhaal dat je wilt vertellen, aan wie je dat wilt vertellen en de mensen waarmee je dat verhaal wilt brengen.”

Menso stelde ‘Het vieren van en reflecteren op de wereld anno nu is een verantwoordelijkheid die de komende jaren op de schouders van ons allen rust.” Hij besloot zijn verhaal met het overhandigen van het AFK Beleidsplan 2017-2020 aan wethouder Ollongren.

Lees hier de speech van Clayde Menso en lees hier meer over het Beleidsplan 2017-2020.