Stadsarchief & AFK: Toekenning foto-opdrachten

Isabella Rozendaal, Afghan Hound on Amsterdam Canal, 2016
Jos Jansen, Entering the blackbox (2012), over de essentie en de mystiek van modern hightech wetenschappelijk onderzoek.
Raimond Wouda, Piet Heinkade, 2015
Isabella Rozendaal, Afghan Hound on Amsterdam Canal, 2016
September 12, 2016

In april riepen het Stadsarchief en het Amsterdams Fonds voor de Kunst op tot het indienen van voorstellen voor de jaarlijkse Documentaire Foto-opdrachten. Op die oproep kwamen zesenzestig plannen binnen die werden voorgelegd aan de commissie documentaire foto-opdrachten. De commissie bestaande uit Gustaaf Peek (AFK), Thijs Wolzak (fotograaf ), Ineke Teijmant (stadssociologe UvA), Anneke van Veen (Stadsarchief) en Ellen Grabowsky (Stadsarchief) vonden tien ideeën verrassend en interessant genoeg om de fotografen om een nadere toelichting te vragen. Drie daarvan werden uiteindelijk gehonoreerd met een opdracht. Het gaat om The Science of Amsterdam van Jos Jansen, Animalia Amsterdam van Isabella Rozendaal en De Zuidas van Raimond Wouda.

Jos Jansen, The Science of Amsterdam

Jos Jansen zal zijn lens richten op het Science Park in de Watergraafsmeer. Het Science Park is inmiddels een plek waar gerenommeerde opleidingsinstituten en innovatieve bedrijven gevestigd zijn, waar hoog kwalitatieve research en kennisintensieve bedrijvigheid samengaan en waar duizenden mensen werken en studeren. Maar voor de meeste Amsterdammers is het Science Park een onbekende plek in een winderige uithoek. Jansen wil een ‘breed, associatief verhaal vertellen over het gebied, de mensen, de technologie en de sociale netwerken dat de kijker verwondert, verrast, fascineert en vervreemdt, balancerend op de rand van betoveren en onttoveren’.  Tot welke intrigerende beelden dat kan leiden liet hij eerder zien in onder meer de projecten Seeds en Entering the Black Box.

Isabella Rozendaal, Animalia Amsterdam

Wie rondsnuffelt in de beeldbank van het Stadsarchief,  zal het opvallen dat er maar weinig dieren voorkomen op de tienduizenden foto’s (en tekeningen). Een leemte die deels zal worden opgevuld door Isabella Rozendaal. Zij zal Amsterdamse gezelschapsdieren en de relatie die zij hebben met de menselijke bewoners van de stad tot het onderwerp van haar serie maken. De opdracht van het Stadsarchief en het AFK zal  resulteren in een reeks  waarin portretten van Amsterdamse dieren, hun eigenaren en de activiteiten en zorg rond huisdieren samengaan.

Raimond Wouda, De Zuidas

Het beeld van de grenzen van de stad zijn de laatste decennia bijna onherkenbaar veranderd. Langs de IJ-oevers zijn talloze nieuwe gebouwen verrezen en oude gebouwen getransformeerd waardoor de stad opeens weer naar het water gericht is. Wie die skyline ziet herkent misschien niet eens meteen het oude vertrouwde Mokum maar waant zich in een nieuwe dynamische metropool. In 2015 legde Raimond Wouda de IJ-oevers en hun achterland vast. Hij deed dat dat met een technische camera vanaf een middelhoog standpunt. Het resultaat van Wouda’s werkwijze is een serie beelden waarin de verschillende lagen van de stad in indrukwekkend detail zijn vastgelegd. Aan de Zuidzijde van de stad is met de ontwikkeling van de Zuidas eveneens een totaal nieuw architectonisch beeld ontstaan. Wouda zal voor de documentaire foto-opdracht 2016 serie ook dit deel van de stad op dezelfde wijze vastleggen.

AFK & Stadsarchief Amsterdam

Sinds 1972 laten het AFK en het Stadsarchief consequent en op artistiek niveau de stad, de bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen: fotografie als maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen. Vanaf 2005 zijn het Stadsarchief en het AFK gezamenlijk verantwoordelijk voor deze opdrachten. Jaarlijks worden drie projecten met ieder circa € 10.000 gesubsidieerd. De resultaten (drie series van ieder circa twintig afdrukken) worden toegevoegd aan de rijke collectie Documentaire Foto-opdrachten van het Stadsarchief. Deze collectie, te zien in de beeldbank van het Stadsarchief, omvat inmiddels meer dan 200 opdrachten (meer dan 6000 opnames).