Workshop AFK tijdens kunst- en cultuurmissie in New York

September 8, 2016

Namens het AFK maakt directeur Clayde Menso deel uit van de delegatie van Amsterdamse kunstinstellingen, die van 7 tot 12 september op cultuurmissie zijn in New York. Als onderdeel van deze missie organiseert het AFK op vrijdag 9 september in samenwerking met de New York Foundation for the Arts een workshop waarin de relatie tussen kunstfinanciering en diverse culturele gemeenschappen in beide steden centraal staat.

Kunstfinanciering in een pluriforme samenleving

Eén van de doelen van de Amsterdamse cultuurmissie is kennisdeling: om elkaar te inspireren  en van elkaar te leren, naast het uitwisselen van ‘best practices’. In dat kader organiseert het AFK een internationale workshop, waarin de focus ligt op kunst- en cultuurfinanciering in een pluriforme samenleving. Hoe is de relatie tussen diverse (culturele, wijk- en andere) gemeenschappen en kunstfinanciering in beide steden? Welke vragen hieromtrent leven bij makers, instellingen en financiers?

De sessie brengt culturele makers en instellingen uit beide steden bij elkaar. Naast de Amsterdamse deelnemers vanuit de missie participeren een aantal instellingen uit verschillende delen van New York, die de afgelopen jaren op succesvolle wijze specifieke gemeenschappen representeerden. Dit zijn onder andere Theatre of the Oppressed NYC, Socially Relevant Film Festival NY, Flux Art Fair, Asian American Arts Alliance en Queens Council on the Arts.

Eerste stedelijke kunst- en cultuurmissie  

Onder leiding van locoburgemeester en wethouder kunst en cultuur Kajsa Ollongren bezoeken meer dan zestig Amsterdamse culturele instellingen New York. Het is de eerste keer dat een stedelijke missie wordt georganiseerd die volledig draait om kunst en cultuur uit Amsterdam. Naast het AFK nemen onder andere EYE Filmmuseum, Amsterdam Art Weekend, Stedelijk Museum, Urban Myth, Paradiso en de Oude Kerk deel aan de missie.

AFK - NYFA Workshop