Steunplan cultuur bekend: ondersteuning instellingen en budget projectsubsidies opgehoogd

Op woensdag 30 maart heeft het college ingestemd met een breed en integraal Steunplan kunst en cultuur. Bij de verschillende programmalijnen zijn zowel de gemeente als samenwerkingspartners betrokken, waaronder het AFK. Het steunplan voorziet onder meer in financiële (nood)steun, steun voor nieuwe programmering en het toekomstbestendig maken van de cultuursector. De gemeente richt zich op gesubsidieerde en niet- gesubsidieerde culturele instellingen, broedplaatsen, makers, festivals en evenementen, en de nachtcultuur.  

Noodsteun (Kunstenplan)instellingen

Van het totaal beschikbaar gestelde bedrag (€ 21,4 miljoen) is € 16 miljoen bestemd voor de uitvoering van de gemeentelijke subsidieregeling eenmalige noodsteun voor culturele instellingen die in zwaar weer verkeren als gevolg van de coronamaatregelen (fase 3). De regeling kent twee doelgroepen:
1.    Culturele instellingen die een vierjarige subsidie ontvangen van de gemeente of het AFK in het kader van het Kunstenplan 2021-2024;  
2.    Culturele instellingen die geen vierjarige subsidie ontvangen in het kader van het Kunstenplan 2021-2024, in Amsterdam zijn gevestigd, gericht zijn op het algemeen nut en die op basis van statuten hun kernactiviteiten ontlenen aan één of meer kunst- en cultuurdisciplines, en artistiek-inhoudelijke (met inbegrip van cultuureducatieve) publieksactiviteiten organiseren. Dit zijn onder meer instellingen met buurtgerichte programmering.

Zie voor meer informatie het gemeentelijke Steunplan kunst en cultuur.

AFK budget projectsubsidies opgehoogd 

Voor makers en kleinere (waaronder buurtgerichte) initiatieven verruimt de gemeente de mogelijkheden om projecten te financieren door het budget voor projectsubsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst eenmalig op te hogen met € 2,0 miljoen. Op deze manier kunnen meer makers, die zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis, (nieuwe) projecten financieren, aan het werk blijven, zich ontwikkelen en hierdoor in hun eigen levensonderhoud voorzien. 

Andere maatregelen en partnerprojecten

In het Steunplan zijn een groot aantal overige maatregelen opgenomen, waaraan niet alleen de gemeente maar ook onder meer het AFK een bijdrage leveren. Zo werkt het AFK aan een reeks online kennissessies over digitalisering in de kunstsector samen met DEN (Kennisinstituut cultuur & digitalisering) en in opdracht van de gemeente (De Digitale Stad en Kunst en Cultuur). Ook is het AFK samen met de Amsterdamse Kunstraad, de gemeente en Provincie Noord-Holland betrokken bij de oprichting van de Maatschappij voor Behoud van Kunst & Cultuur (MBKC). De MBKC wordt een platform waarbij de behoefte van de sector aan bedrijfsmatige coaching, en een aanbod van ervaren professionals uit het bedrijfsleven samenkomen. 

Zie voor alle maatregelen het Steunplan kunst en cultuur