Noodsteunregeling gemeente culturele instellingen geopend

Het AFK wijst aanvragers erop dat het subsidieloket Noodsteun culturele instellingen van de gemeente Amsterdam nu geopend is! De regeling richt zich op gesubsidieerde Kunstenplan-instellingen en niet-gesubsidieerde instellingen, aanvragen kan tot 21 april 2021. Voor noodsteun aan Broedplaatsen heeft de gemeente een apart loket ingericht.  

Doelgroepen noodsteun

De subsidieregeling voor eenmalige noodsteun aan instellingen die in zwaar weer verkeren kent twee doelgroepen:
1.    Culturele instellingen die een vierjarige subsidie ontvangen van de gemeente of het AFK in het kader van het Kunstenplan 2021-2024;  
2.    Culturele instellingen die geen vierjarige subsidie ontvangen in het kader van het Kunstenplan 2021-2024, in Amsterdam zijn gevestigd, gericht zijn op het algemeen nut en die op basis van statuten hun kernactiviteiten ontlenen aan één of meer kunst- en cultuurdisciplines, en artistiek-inhoudelijke (met inbegrip van cultuureducatieve) publieksactiviteiten organiseren. Dit zijn onder meer instellingen met buurtgerichte programmering.

Broedplaatsen

Ook heeft de gemeente een noodsteunregeling ingericht voor broedplaatsen die geraakt zijn door de crisis.  Ook de aanvragen vanuit Broedplaatsen dienen vóór 21 april binnen te zijn bij het gemeentelijk subsidieloket

Steunplan kunst en cultuur

Zoals eerder bekend gemaakt trekt de gemeente Amsterdam 21,4 miljoen euro uit om de culturele sector te steunen tijdens de corona-crisis. Het Steunplan kunst en cultuur voorziet onder meer in financiële (nood)steun, steun voor nieuwe programmering en het toekomstbestendig maken van de cultuursector. Belangrijk onderdeel van dit steunplan is de subsidieregeling eenmalige noodsteun, waar 16 miljoen euro voor gereserveerd is. 

Let op: Omdat een aantal instellingen zich zorgen maakt over de deadline van de regeling (20/4) en met name het invullen van het formulier Financiële Onderbouwing heeft de gemeente iets meer ruimte gecreëerd in het indieningsproces. Het blijft noodzakelijk dat instellingen hun aanvraag vóór de deadline (21 april) officieel indienen via het subsidieloket, maar het formulier Financiële Onderbouwing mag tot uiterlijk 30/4 nagestuurd worden.