Subsidieplafond in zicht: regeling Innovatiesubsidies sluit

September 15, 2020

Met het totaal aantal aanvragen dat voor de regeling projectsubsidies Innovatie binnen is gekomen is het budget bijna volledig benut. Het AFK is daarom genoodzaakt om de regeling per 1 oktober a.s. te sluiten.

Over 2020 zijn er zoveel projectaanvragen Innovatie ingediend dat het subsidieplafond binnen afzienbare tijd wordt bereikt. Daarom is het vanaf 1 oktober a.s. niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.

Aanvragen die tot die tijd zijn ingediend en aan de formele voorwaarden van de regeling voldoen, worden nog in behandeling genomen. Aanvragers krijgen binnen de gebruikelijke termijn bericht of hun project wordt gehonoreerd. Met vragen over eventueel nog in te dienen aanvragen kunt u terecht bij de secretaris van de betreffende discipline. 

De projectsubsidies Innovatie hebben vierjarig door het AFK gesubsidieerde organisaties en de Cultuurhuizen in de Amsterdam Bis financiële ruimte gegeven om te experimenteren met nieuwe belangwekkende ontwikkelingen. Het AFK komt aan het eind van de periode 2017-2020 met een overview van de culturele innovaties die met de regeling zijn gerealiseerd.