Subsidieplafond Ontwikkelsubsidie voor jonge organisaties in zicht

Het budget voor jonge organisaties binnen de regeling Ontwikkeling professionele kunst ‘21-‘24 is - voor het jaar 2021 - bijna volledig benut. Het AFK is daarom genoodzaakt om de regeling per 30 april 2021 voor deze groep aanvragers te sluiten. De groep positief beoordeelde maar niet-gehonoreerde vierjarige aanvragers zoals beschreven in de Ontwikkelingsregeling, kunnen nog steeds aanvragen.

Op 1 april 2021 opende de regeling Ontwikkeling voor beide doelgroepen. Sindsdien zijn er zoveel aanvragen vanuit jonge organisaties ingediend, dat het subsidieplafond voor deze specifieke doelgroep binnen afzienbare tijd wordt bereikt. Daarom is het vanaf vrijdag 30 april 2021 a.s. om 16.00 uur niet meer mogelijk voor jonge organisaties om nieuwe aanvragen in te dienen. 

Aanvragen die tot bovengenoemde datum zijn ingediend en aan de formele voorwaarden van de regeling voldoen, worden nog in behandeling genomen. De ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragers krijgen binnen de gebruikelijke termijn bericht of hun project wordt gehonoreerd. Met vragen over eventueel nog in te dienen aanvragen kunt u terecht bij de Hoofden van de betreffende discipline.

Eind dit jaar start er een nieuwe aanvraagronde voor de subsidieperiode vanaf 2022, voor beide doelgroepen. Houd de website en de nieuwsbrief van het AFK in de gaten voor meer informatie.