Terugblik op AFK werksessies: De relatie tussen communities en kunstfinanciering

November 3, 2016

In september organiseerde het AFK twee werksessies over de toekomst van (inter)nationale kunst- en cultuurfinanciering. Eén sessie vond plaats in Amsterdam, de ander tijdens de cultuurmissie in New York in samenwerking met de New York Foundation for the Arts (NYFA). Tijdens de sessies spraken de deelnemers, allen professionals binnen de kunstsector, over financiering in een pluriforme samenleving. Hoe is de relatie tussen diverse (culturele, etnische en andere) communities en kunstfinanciering in beide steden?

Impact, invloed en inclusiviteit

Binnen beide werksessies stonden drie begrippen centraal; impact, invloed en inclusiviteit. Zo kwamen er vraagstukken op tafel als: Hoe zorg je voor voldoende impact van kunst- en cultuurprojecten op communities en hun omgeving? Hoe creëer je invloed en maak je kunst toegankelijk voor gemeenschappen? En welke rol spelen inclusiviteit en diversiteit bij (de waardering van) kunst- en cultuurprojecten? Zo kwam tijdens de werksessies naar voren dat de impact van kunst start in het onderwijs. Met het onderwijzen van kinderen over kunst enerzijds en door cultuur in te zetten als middel om bepaalde thema’s aan te kaarten. Via de kinderen zelf worden uiteindelijk ook de ouders en de gemeenschap bereikt.

Belang van stakeholderschap & visie op de organisatie

Binnen het onderwerp invloed werd onder meer het belang van stakeholderschap of (mede-)zeggenschap benadrukt. Communities (zowel in de wijk als online) kunnen invloed uitoefenen op - of zeggenschap hebben over - culturele instellingen en hun programmering door middel van uitwisseling, overleg en andere vormen van vertegenwoordiging. De  betekenis van inclusiviteit in relatie tot kunstfinanciering begint met een stevige visie vanuit, maar ook op de eigen organisatie. Waar staat de organisatie op gebied van diversiteit? Verandering naar buiten toe, begint tenslotte van binnen.

Benieuwd naar het volledige verslag van de werksessies? Lees hier het complete report. 

Bekijk ook het videoverslag dat is gemaakt tijdens de twee werksessies:

Cultuurmissie New York: AFK & New York Foundation for the Arts from Amsterdams Fonds voor de Kunst on Vimeo.