Tijdelijk gesloten: regeling projectsubsidies Professionele kunst

Het budget voor de regeling projectsubsidies Professionele kunst is bijna volledig benut. Het AFK is daarom genoodzaakt om de regeling per 1 november 2021 a.s. te sluiten. Vanaf 1 december 2021 is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor het nieuwe jaar. De regeling projectsubsidies Cultuurmakers blijft open. Ook het maandelijkse Mijn Eerste Aanvraag, voor wie niet eerder een subsidie van het AFK heeft ontvangen, gaat in november gewoon door.

Subsidieplafond voor 2021 bereikt

Over 2021 zijn er zoveel projectaanvragen ingediend dat het subsidieplafond voor deze regeling (voor het hele jaar € 5.279.976) binnen afzienbare tijd wordt bereikt, inclusief de aan het AFK verstrekte gemeentelijke steungelden voor makers. Daarom is het vanaf maandag 1 november 2021 a.s. om 17.00 uur tijdelijk niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.

Aanvragen die tot die tijd zijn ingediend en aan de formele voorwaarden van de regeling voldoen, worden nog in behandeling genomen. Aanvragers krijgen binnen de gebruikelijke termijn bericht of hun project wordt gehonoreerd. Met vragen over eventueel nog in te dienen aanvragen kunt u terecht bij de stafmedewerker van de betreffende discipline.

Vanaf 1 december 2021 is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor projecten die starten in het nieuwe jaar.

Over projectsubsidies Professionele kunst

De projectsubsidies Professionele kunst zijn bedoeld om professionele kunstenaars en organisaties te stimuleren en financieel te ondersteunen bij het realiseren van kunstprojecten en programma’s in de stad in alle kunstdisciplines.