Tijdelijke verzwaring coronamaatregelen

Het kabinet heeft dinsdag 3 november j.l. de huidige coronamaatregelen aangescherpt, met als doel om de druk op de zorg te verminderen. Meest ingrijpend is de maatregel is dat alle publiek toegankelijke locaties worden gesloten, waaronder musea, theaters, concertzalen en bioscopen. De aanpassingen op de reeds geldende maatregelen zijn woensdagavond 4 november ingegaan en gelden tot 19 november. Alle informatie over de aangescherpte maatregelen m.b.t. culturele instellingen, is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Belangrijkste aanpassingen
> De toegestane groepsgrootte (binnen en buiten) is verder verlaagd naar max. 2 personen van verschillende huishoudens.
> Publiek toegankelijke locaties zijn gesloten, waaronder bioscopen, theaters, concertzalen, musea, muziekscholen, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie.
> Voor bibliotheken en buurthuizen maakt het kabinet voor specifieke activiteiten een uitzondering (het uitlenen van boeken, huiswerkbegeleiding) aldus berichtgeving van de NOS.
> Professionele gezelschappen en acteurs (ook in de audiovisuele sector) mogen wel hun werkzaamheden (trainen, repeteren, livestreams opnemen) voortzetten.
> Vanwege de toegestane groepsgrootte van max. 2 personen van verschillende huishoudens, mogen amateur zangkoren niet in groepsverband repeteren of optreden. Lees meer over de aangepaste regelgeving rond zangkoren.
> Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen (binnen en buiten) activiteiten uitoefenen vanuit de jeugdvereniging (bv kunst, cultuur of sport).
> De extra maatregelen gelden van woensdagavond 4 november t/m 18 november. Vanaf 19 november gelden opnieuw de maatregelen van de gedeeltelijke lockdown zoals die op 14 oktober zijn afgekondigd: Dan kunnen onder meer publiek toegankelijke locaties weer opengesteld voor max. 30 personen.
> Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is.

Financiële steun en aanvullende maatregelen
Op landelijk en gemeentelijk niveau zijn diverse noodmaatregelen getroffen voor werkenden en werkgevers – ook voor (culturele) organisaties en zzp-ers/makers. Lees meer informatie over de verschillende noodmaatregelen op de website van de gemeente. Daarnaast presenteerde het kabinet op 27 oktober 2020 een aantal aanvullingen op het steun- en herstelpakket.

Coronamaatregelen en het AFK
Om de sector zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode gaat het AFK zo coulant als mogelijk om met alle wijzigingen die voortvloeien uit de actuele omstandigheden.
Voor aanvragers van projectsubsidies bij het AFK is een aparte pagina opgesteld met vragen en antwoorden over projectvoortgang, de al dan niet aangepaste vorm van een (lopend) kunstproject en het doorgeven van wijzigingen. Kijk bij de Veelgestelde vragen AFK projectsubsidies & gevolgen maatregelen COVID-19.