Speciale futureproof-editie Spreekuur 8 december

Update: dit Spreekuur is vol. In januari van het nieuwe jaar vervolgt het AFK het maandelijkse, reguliere Spreekuur. De aanmelddata hiervoor worden zo snel mogelijk bekend gemaakt op afk.nl/spreekuur.

In de zomer van 2020 heeft het AFK met de crowdfundingcampagne Futureproof geld geworven om Amsterdamse makers te helpen zich aan te passen aan de nieuwe (Covid-19) realiteit waarin we ons bevinden. Er is met de crowdfundingcampagne een bedrag van ruim € 40.000 opgehaald, dat op 8 december tijdens een speciale Futureproof-editie van het maandelijkse Spreekuur wordt verdeeld.

Amsterdamse makers met plannen gericht op het toekomstbestendig maken van hun werkpraktijk, kunnen hiervoor via deze speciale editie van het Spreekuur een aanvraag indienen. Je kunt daarbij denken aan projecten waarin wordt geëxperimenteerd met nieuwe distributie- en presentatievormen van kunst en projecten waarin innovatieve vormen van contact met het publiek centraal staan, waardoor je in een periode van (gedeeltelijke) lockdown toch jouw kunst bij je publiek gepresenteerd kunt krijgen. 

Het AFK beoordeelt de projecten conform de beoordelingscriteria van het uitvoeringsbesluit snelloket corona projecten. Daarnaast kijken we ook of er sprake is van innovatieve digitale toepassingen en of het project een duurzame bijdrage levert aan het versterken van de werkpraktijk van de maker. 

•    Voor het Spreekuur op 8 december zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmelden kan vanaf woensdag 11 november 09:00 via Mijn AFK, via de reguliere spreekuurprocedure.
•    In tegenstelling tot het reguliere Spreekuur is de speciale Futureproof-editie ook toegankelijk voor aanvragers die al eerder een subsidie van het AFK hebben gehad. 
•    Er kan minimaal € 1.500 en maximaal € 5.000 worden aangevraagd.
•    Deze spreekuureditie is alleen toegankelijk voor individuele makers. Organisaties komen niet in aanmerking.  
•    De middelen die het AFK beschikbaar heeft voor dit Futureproof Spreekuur zijn afkomstig van particuliere donateurs. Een voorwaarde om een bijdrage uit het Futureproof budget te ontvangen is dat je bereid bent om een digitale presentatie te geven aan de donateurs. Een mooie manier om je werk bij een breder publiek onder de aandacht te brengen!  

Dit is een eenmalige speciale editie in het kader van de eerder dit jaar afgeronde Futureproof crowdfundingcampagne, en is tevens het laatste Spreekuur in 2020. In het nieuwe jaar vervolgt het AFK het maandelijkse, reguliere Spreekuur.