Update regeling Ontwikkeling 2021-2024

January 8, 2021

Naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van 16 en 17 december 2020 is het AFK direct gestart met het uitwerken van de regeling Ontwikkeling die de eerder aangekondigde tweejarige regeling Innovatie & Ontwikkeling zal vervangen. Uiterlijk op 1 april 2021 gaat de nieuwe regeling open en kan er met terugwerkende kracht voor subsidie vanaf 1 januari worden aangevraagd.


Uitbreiding regeling

De nieuwe regeling Ontwikkeling vervangt de regeling Tweejarige subsidies uit het Kunstenplan 2017-2020 en is in de basis expliciet bedoeld voor de versterking van organisaties die nog relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar). De regeling wordt in 2021 op verzoek van de gemeente Amsterdam uitgebreid met een tegemoetkoming voor een extra doelgroep: een specifieke groep organisaties die in 2020 op hun aanvraag voor de vierjarige regeling van het AFK een positief advies ontvingen, maar waarvoor geen budget beschikbaar was. Het gaat om organisaties die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en volledige programmering van een vaste ruimte, bestemd voor openbaar toegankelijke presentatie van kunst: binnen- en buitenpodia, erfgoedinstellingen met een presentatiefunctie en tentoonstellingsruimten.

Aanvragen

Vanwege de extra aan het AFK verstrekte opdracht en de bestuurlijke besluitvorming hierover die eind december 2020 heeft plaatsgevonden wordt de nieuwe regeling uiterlijk op 1 april gepubliceerd, na vaststelling door het college van b&w. Vanaf dat moment kan doorlopend worden ingediend. Er kan subsidie worden aangevraagd met terugwerkende kracht voor de periode vanaf 1 januari 2021, met een maximaal bedrag van € 100.000 per kalenderjaar.

Op de hoogte blijven?

Abonneer je hier op de AFK Nieuwsbrief. Op de webpagina van de regeling Ontwikkeling vind je meer informatie over de regeling Ontwikkeling. Bij de veelgestelde vragen vind je meer achtergrondinformatie over de aan het AFK verstrekte opdracht.