Vierjarige Adviescommissies 2021 – 2024 ingesteld

December 17, 2019

De adviescommissies bij het AFK voor de behandeling van de vierjarige subsidies 2021-2024 zijn ingesteld. Voor de verschillende disciplines zijn er in totaal acht adviescommissies samengesteld, die onder leiding staan van niet-meestemmende voorzitters. De voorzitters zijn: Rocky Tuhuteru (Erfgoed & Musea), Hester Keesmaat (Dans), Jacinta Duttenhofer (Beeldend), Aldith Hunkar (Muziek & Muziektheater), Jerry Straub (Theater), Virna Ten-Jet-Foei (Cultuureducatie), Antoin Deul (Film) en Kim Wannet (Letteren).

Adviescommissies vierjarige subsidies

Het AFK betrekt een breed netwerk van deskundige adviseurs bij de beoordeling van de vierjarige aanvragen over de periode 2021-2024. De adviescommissies bestaan uit zowel nieuwe adviseurs als ervaren adviseurs die betrokken waren bij de adviezen over de periode 2017-2020.    
 
De adviseurs zijn geselecteerd op basis van hun professionele deskundigheid in één of meer relevante disciplines en thema’s binnen de kunsten, waarbij kennis van multidisciplinair werken eveneens geborgd is. Daarnaast is in de adviescommissies gezorgd voor adviseurs die relevante kennis hebben over de positie van gevestigde kunsten en nieuwe artistieke ontwikkelingen in de stad, over de balans tussen presenterende en producerende organisaties, en kennis bezitten omtrent culturele diversiteit en inclusie.  
 
Het AFK heeft gekozen voor voorzitters met een breder maatschappelijk profiel, die zelf niet direct werkzaam zijn in de kunst- en cultuursector, maar daar wel affiniteit mee hebben. Voorzitters hebben ervaring met complexe beoordelings- of besluitvormingsprocessen of verdelingsvraagstukken, en zijn zich bewust van de bestuurlijke verhoudingen en politieke en maatschappelijke context waarbinnen de subsidieverstrekking plaats vindt.

Bekijk hier alle vierjarige adviescommissies.