Winnaars bekend Amsterdamprijs 2021!

Multidisciplinair performer Cherella Gessel, documentaire Klassen van makers Ester Gould en Sarah Sylbing en Aslan Muziekcentrum zijn de winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2021. Dit heeft het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) maandagmiddag 11 oktober bekend gemaakt vanuit Internationaal Theater Amsterdam. De belangrijkste kunstprijs van Amsterdam wordt jaarlijks uitgereikt aan kunstenaars of organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan het culturele leven in de hoofdstad.

Oorspronkelijke stem van genomineerden

De jury geeft in het juryrapport aan dat in ‘de nieuwe realiteit nieuwe plannen werden gesmeed door kunstenaars en culturele organisaties’, en zo ook door de genomineerden. In het rapport benadrukt de jury de verbindende factor waar de genomineerden over beschikken, ondanks de diversiteit in hun individuele kunstbeoefening. Juryvoorzitter Daria Bukvić: “Wat de genomineerden verbindt is hun volstrekt oorspronkelijke stem in het Amsterdamse culturele landschap en hun sterke binding met Amsterdam. Het is het grote genoegen van de jury om in een vol Internationaal Theater Amsterdam de kunst te vieren en de winnaars bekend te maken.”

De prijzen werden uitgereikt in aanwezigheid van wethouder kunst en cultuur, Touria Meliani en AFK-directeur Laurien Saraber: “De winnaars van de Amsterdamprijs 2021 maken uitgesproken kunst, die vanuit een bepaalde bescheidenheid gebracht wordt maar veel impact heeft op de kijker. Werk dat alle aandacht en waardering verdient, ook omdat het een impuls geeft aan vernieuwing in de kunst, en van de kunst.”

Kunst met een doorkijkje

Laurien Saraber, directeur van het AFK, benoemt in haar openingswoord dat de Amsterdamprijs voor de Kunst ‘een spotlight plaatst op al het bijzondere talent in de stad’. “De organisaties en makers van dit jaar nemen ons mee in hun eigenzinnige visie op de wereld. Daarbij lijkt het niet in de eerste plaats om hen als individu te gaan – het is kunst met een doorkijkje. Een blik op een niet-gehoorde groep, op de fragiliteit van het alledaagse of op een kritisch alternatief, dat buiten de mainstream valt. Werk dat roept: Zie ons, hoor ons; luister en kijk.”

Cherella Gessel | categorie Stimuleringsprijs
Cherella Gessel is een omni-kunstenaar. Van theater tot styling, van mode tot dans: ze draait nergens haar hand voor om. Grenzen tussen disciplines doen er in het werk van Cherella Gessel simpelweg niet meer toe. Modellenwerk voor een commercial staat in het prille, maar indrukwekkend veelzijdige oeuvre van Gessel, op gelijke voet met een optreden in het theater. Of het nou in het club circuit is, op Instagram of in een intiem theater: op ieder podium beweegt ze met even veel gemak en flair. De veelzijdigheid van haar werk getuigt van een explosieve creatiedrang, waarmee ze een boegbeeld is van de huidige generatie kunstenaars. De indrukwekkende, expressieve persoonlijkheid van Gessel is de kern van haar kunstenaarschap en komt tot uitdrukking in alles wat ze doet. Haar recente voorstelling Yoniverse is daar het toonbeeld van. In deze eclectische hiphop performance laat ze op energieke wijze de helende kracht van kunst zien en dat de ware kracht in jezelf schuilt. Als zwarte queer-vrouw overwon ze de trauma’s uit haar jeugd in Emmen en werd ze creatieve duizendpoot in onze hoofdstad. Daarmee is ze een grote inspiratie voor een jong, divers Amsterdams publiek. De jury kent dan ook met veel genoegen de Amsterdamprijs toe aan Cherella Gessel.

Documentaire Klassen van makers Ester Gould en Sarah Sylbing | categorie Werk van het Jaar
De documentaireserie Klassen sloeg het afgelopen jaar in als een bom. Heel Nederland leefde zeven afleveringen mee met indrukwekkende personages als Anyssa en Evy. Twee meisjes die door hun verschillende sociaal-economische achtergronden niet dezelfde kansen hebben, maar in de serie allebei even kwetsbaar als sterk zijn. Waar de een worstelt met te lage verwachtingen, kampt de ander juist met de stress die te hoge verwachtingen kunnen opleveren. Klassen laat zien hoe het onderwijssysteem in Nederland ongelijkheid in de hand werkt. Terwijl de camera door bestuurskamers en schoollokalen glijdt, langs wethouders, bestuurders, leraren en leerlingen, krijgen we een unieke inkijk in het Nederlandse onderwijs, en de maatschappelijke structuren die zo bepalend zijn voor de toekomst van onze kinderen. Aan de maatschappelijke ongelijkheid maakt Klassen misschien geen eind. Maar net als met hun spraakmakende serie Schuldig, lieten de makers het niet bij de serie. Er werd een impact-programma opgezet, om de geschetste problematiek op de bestuurlijke en politieke radar te houden.
In Klassen laten de makers niet alleen hun liefde voor de personages zien, maar ook voor Amsterdam-Noord, het stadsdeel dat een spiegel is van de Nederlandse maatschappij. Hoewel Klassen het licht schijnt op wat er mis is in de samenleving, wakkert het de liefde voor Amsterdam juist aan. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met het prachtige camerawerk, de ingenieuze montage en de schitterende muziek. Het is dan ook met veel plezier dat de jury de Amsterdamprijs toekent aan de makers van de serie Klassen.

Aslan Muziekcentrum | categorie Bewezen Kwaliteit
De winnaar in de categorie Bewezen kwaliteit heeft sinds 1997 al duizenden van die zaadjes in de hoofden en harten van jonge Amsterdamse kinderen geplant. Met theater-, dans- en muzieklessen in de klas en buiten schooltijd, inspireren ze kinderen om hun artistieke talenten te ontdekken en ontplooien. Even wat cijfers: de kleine organisatie bereikte in 2020 een kleine veertienduizend leerlingen op 65 scholen. Daarnaast bereikte het met een buitenschools educatieprogramma ruim twaalfhonderd kinderen en leidde het vele muziekdocenten op, die op hun beurt weer jonge kinderen in aanraking brengen met de muziek. Zonder cultuureducatie geen kunst. Deze winnaar van de Amsterdamprijs is een pionier in het toegankelijk maken van muziekonderwijs voor kinderen, die normaal gesproken niet snel met kunst in aanraking komen. Ze is er voor álle kinderen in de stad, ongeacht afkomst of inkomen. De culturele diversiteit van de stad Amsterdam, zit in het DNA van deze organisatie. Vanuit hun standplaats in Amsterdam-West spreiden hun activiteiten zich als een olievlek uit over de hele stad. Ze mogen met recht community-bouwers genoemd worden. Ze bereiken met hun lessen precies de kinderen die het thuis vaak wat moeilijker hebben, en er extra baat bij hebben om in aanraking te komen met de kracht van de muziek. De organisatie opereert onder de radar, maar met haar veelzijdige en fijnmazige programma is haar impact in Amsterdam enorm. Het is dan ook met veel genoegen dat de jury heeft besloten om Aslan Muziekcentrum uit te roepen tot de winnaar van de Amsterdamprijs in de categorie Bewezen Kwaliteit.

Amsterdamprijs voor de Kunst

Jaarlijks kent het AFK de Amsterdamprijs voor de Kunst toe aan drie kunstenaars of instellingen die een bijzondere en stimulerende bijdrage leveren aan kunst in de hoofdstad. De winnaars ontvangen een geldbedrag van €35.000,- en een bijzondere keramische sculptuur: ‘Skyline Remix’ van kunstenaar Tim Breukers. Daarnaast ontvangen alle medegenomineerden dit jaar voor het eerst een geldbedrag van €3750,-, als gebaar van de stad naar het talent toe in de stad. Daarvoor dankt het AFK graag wethouder Meliani, die deze gelden beschikbaar stelt.