Aanvragen regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 gestart

December 23, 2019

Vanaf 23 december 2019 kunnen Amsterdamse culturele organisaties een subsidieaanvraag indienen voor de vierjarige regeling 2021-2024 bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 3 februari 2020, 17:00 uur.  

AFK regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 

De regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 is voor producerende organisaties (zoals theatergroepen, dansgezelschappen, orkesten en medialabs) en presenterende organisaties (zoals podia, festivals, digitale platforms en presentatie-instellingen beeldende kunst). Ook debatpodia, erfgoedorganisaties en musea, ontwikkelinstellingen en organisaties voor cultuureducatie kunnen een aanvraag indienen. Voorwaarde voor de regeling is dat organisaties gevestigd zijn in Amsterdam en dat zij minimaal drie jaar in continuïteit actief zijn in de discipline waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 

Ondernemingsplan en Actieplan Inclusie  

Het vierjarig ondernemingsplan bij de aanvraag wordt beoordeeld op de criteria artistiek belang, belang voor de stad, uitvoerbaarheid, en diversiteit & inclusie. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024 is het Actieplan diversiteit en inclusie een instapeis waar aanvragers aan moeten voldoen vóór de aanvraag in behandeling wordt genomen. Deze eis is van toepassing voor alle aanvragers binnen het Kunstenplan.  

Het Actieplan diversiteit en inclusie dienen organisaties middels een online vragenlijst in bij de gemeente. Een PDF-kopie hiervan kan bij de AFK-aanvraag worden geüpload. Het AFK beoordeelt binnen het criterium Diversiteit & Inclusie vervolgens de concrete uitwerking en onderbouwing van de in het actieplan genoemde doelstellingen en aanpak voor de periode 2021-2024 in uw ondernemingsplan. 

Kennismaking nieuwe aanvragers & Veelgestelde Vragen 

Vierjarig vanuit het AFK ondersteunde organisaties over de periode 2017-2020 hebben kunnen bouwen aan een jarenlange relatie met- en ervaring bij het fonds. Nieuwe aanvragers voor de vierjarige periode 2021-2024 zijn minder bekend met het AFK. Daarom bieden we dit keer aan nieuwe aanvragers de mogelijkheid om zich met een korte pitch voor te stellen aan het AFK en een afvaardiging van de adviescommissie. Nieuwe aanvragers kunnen zich aanmelden voor de kennismaking via deze link

Als hulpmiddel bij het schrijven van een aanvraag adviseren we gebruik te maken van de Richtlijnen ondernemingsplan Vierjarige subsidies 2021-2024. Daarnaast is er voor alle aanvragers van de vierjarige subsidies 2021-2024 een overzicht van Veelgestelde Vragen. Heeft u een vraag over het doen van uw aanvraag of over het vierjarig proces? Kijk vooral op deze pagina