AFK en het Kunstenplan '21 - '24

Op 3 augustus 2020 publiceerde het AFK de vierjarige subsidiebesluiten 2021-2024. Sinds dat moment is er in de media de nodige ophef ontstaan over de verdeling van de vierjarige subsidies in Amsterdam. In aanloop naar het verschijnen van het Kunstenplan 2021-2024, zet het AFK daarom de belangrijkste feiten en Veelgestelde vragen hierover op een rij.

Rol AFK binnen Kunstenplan

De vierjarige subsidieverdeling over in totaal 162 kunstinstellingen in de stad, gaat volgens een systematiek waarin de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Kunstraad en het AFK elk een eigen rol, bevoegdheid en werkwijze hebben. Uit de vele media-berichten merken we dat hier onduidelijkheden over bestaan. Waarom gaat de gemeente over een deel van de vierjarige subsidies en het AFK over een ander deel? Hoe komen de AFK besluiten tot stand? Op de webpagina Kunstenplan ‘21-’24 zetten we alle feiten op een rij.

Politieke onrust

Als onafhankelijk uitvoerder waarborgt het AFK dat alle aanvragers van vierjarige subsidie gelijke kansen hebben. Na een zorgvuldige behandeling worden van alle ingediende plannen uiteindelijk de beste gehonoreerd. Door een tekort aan budget om alle (positief beoordeelde) aanvragen te honoreren, ontstonden de nodige vragen en onrust in politiek en sector. Hoe transparant is het behandelproces bij het AFK? Welke afwegingen spelen een rol bij de beoordeling? En hoe worden de integrale culturele belangen van de stad daarin meegenomen? Lees de antwoorden op de Veelgestelde vragen Vierjarige Subsidies ‘21-’24.

Budgetten verder onder druk

Na de publicatie van de vierjarige besluiten is het college akkoord gegaan met het AFK voorstel om 11 extra theaterinstellingen vierjarig te ondersteunen, om een ongekende kaalslag in deze discipline te voorkomen. De financiering ervan komt daarentegen volledig voor rekening van het AFK. Ook de overheveling van museum Ons' lieve Heer op Solder naar de A-Bis komt ten laste van het AFK. Het college heeft daarnaast het AFK opdracht gegeven om in een van de overige regelingen ruimte te maken voor een deel van de afgewezen vierjarige aanvragers.

Deze optelsom aan mindering van budgetten uit overige regelingen - voor jonge makers, ZZP-ers en organisaties in ontwikkeling - brengt de culturele doelgroepen in het nauw die het meest kwetsbaar zijn en tegelijk van vitaal belang voor de toekomst van de kunst in de stad. Het AFK wijst daarom op het belang van ook andere financieringsbronnen. Kijk voor meer informatie bij de Veelgestelde vragen Vierjarige Subsidies en de Veelgestelde vragen Regeling Ontwikkeling.   

Behandeling raadscommissie en gemeenteraad

Op 2 december vindt de behandeling van het Kunstenplan ‘21-’24 in de Raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering plaats, op 16 december volgt de behandeling in de gemeenteraad. Het AFK onderzoek naar de gevolgen van de ernstig aangetaste overige budgetten voor makers en jonge organisaties is vastgelegd in een AFK brief aan de Raad. Deze brief maakt onderdeel uit van de stukken voor de commissievergadering. Deze stukken zijn in te zien op de pagina met gemeentelijke Raadsinformatie, onder vergaderpunt 11.