Corona Update #6

Op dinsdagavond 17 november j.l. heeft het kabinet aanpassingen op de eerder genomen coronamaatregelen aangekondigd. Er is sprake van een aantal versoepelingen op de huidige maatregelen, die voor het merendeel blijven gelden. De aanpassingen op de reeds geldende maatregelen zijn woensdagavond 18 november om 23:59 ingegaan en gelden tot half december. Alle informatie over de huidig geldende maatregelen m.b.t. culturele instellingen, is te vinden op de website van de Rijksoverheid.


Belangrijkste aanpassingen
> De toegestane groepsgrootte thuis is maximaal 3 personen per dag per huishouden. Buiten geldt een maximum groepsgrootte van 4 mensen, tenzij iedereen uit hetzelfde huishouden komt.
> Doorstroomlocaties (galeries, musea, presentatie-instellingen, bibliotheken) mogen vanaf donderdag 19 november weer open. Bezoek gaat volgens reservering per tijdvak, brancherichtlijnen en -protocollen moeten worden nageleefd.
> Instellingen maken bij de ingang duidelijk zichtbaar wat het maximum aantal toegestane personen per tijdvlak is.
> Voor binnenlocaties met vaste plaatsen (theaters, bioscopen, podia, concert(zalen) geldt voor alle culturele activiteiten per zaal een maximum van 30 personen met een vaste zitplaats, exclusief personeel.
> Bezoekers zijn verplicht te reserveren en het houden van 1,5 meter moet mogelijk zijn.
> Alle evenementen in binnen- of buitenlocaties zijn verboden. De eerdere genoemde bioscopen, concertzalen en theaters zijn hierop uitgezonderd, met inachtneming van de geldende regels; een maximum van 30 personen met een vaste zitplaats, exclusief personeel.
> Eet- en drinkgelegenheden met horecafunctie binnen culturele locaties zijn gesloten, winkels binnen deze locaties moeten om 20:00 uur sluiten.
> Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven tot dusver gesloten.
> Een mondkapjesplicht gaat op 1 december in, als onderdeel van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De mondkapjesplicht zal gelden in publieke binnenruimtes zoals musea theaters, winkels en restaurants. Verdere communicatie hierover zal binnenkort via het kabinet komen.
> De maatregelengelden gelden per woensdagavond 18 november t/m in ieder geval half december. Half december volgt een eerste voorzichtige versoepeling vanuit het kabinet als het aantal coronabesmettingen blijven dalen.
 

Cultuureducatie en -participatie, (amateur)koren en orkesten
> Voor cultuureducatie (binnen- of buitenschools) en cultuurparticipatie gelden nieuwe maatregelen. Kijk voor de laatste informatie op dewebsite van de LKCA.
> Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Voor deze activiteiten gelden dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’: een maximum van 30 personen en maximaal 4 personen buiten met inachtneming van de relevante brancheprotocollen en –richtlijnen.
> Het is voor amateurzangkoren verboden te zingen. Voor professionals geldt een uitzondering. Lees hier meer over de regelgeving rond zangkoren
>.Voor repetitiemogelijkheden voor orkesten zijn geen aanpassingen naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen. Lees meer over de regelgeving voor professionele gezelschappen, musici en acteurs.
 

Financiële steun en aanvullende maatregelen
Op landelijk en gemeentelijk niveau zijn diverse noodmaatregelen getroffen voor werkenden en werkgevers – ook voor (culturele) organisaties en zzp-ers/makers. Lees meer informatie over de verschillende noodmaatregelen op de website van de gemeente. Daarnaast is er door het kabinet een tweede steunpakket gepresenteerd dat zich met name richt op makers en artiesten.

Coronamaatregelen en het AFK
Om de sector zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode gaat het AFK zo coulant als mogelijk om met alle wijzigingen die voortvloeien uit de actuele omstandigheden.
Voor aanvragers van projectsubsidies bij het AFK is een aparte pagina opgesteld met vragen en antwoorden over projectvoortgang, de al dan niet aangepaste vorm van een (lopend) kunstproject en het doorgeven van wijzigingen. Kijk bij de Veelgestelde vragen AFK projectsubsidies & gevolgen maatregelen COVID-19.